הגדרת התהליך המינהלי

תהליך מנהלי, המכונה גם הליך מינהלי מרמז על סדרת מעשים פורמליים שבאמצעותם מבוצעת פעולה מינהלית המגשימה מטרה. המטרה הסופית של התהליך היא הוצאת מעשה מינהלי, שהוא האמצעי לפיו המינהל הציבורי של מקום מקיים בהתאם למטרת סיפוק האינטרסים של הציבור הרחב..

חיוני, בשל עמדתה הציבורית, כי כל פעולה התואמת לתחום או לרמה זו תבצע צעדים רשמיים וקפדניים מכיוון שבדרך זו מובטח לאזרחים שהתוצאה תהיה בהתאם לחוק הנוכחי. במילים אחרות, התהליך המינהלי מבטיח לנו אנשים שחיים בקהילה שהמינהל הציבורי לא יפעל בשום דרך באופן שרירותי או נגד האינטרסים שלנו, אלא להיפך, הוא יבצע את הצעדים הקלאסיים שמציעה הפורמליות של ההליך המינהלי.

מצד שני, התהליך המינהלי, להבטחת אי-שרירותיות או שיקול דעת זה, הוא שהוא נתמך על ידי שורה של עקרונות שיש להקפיד עליהם: של אחדות (זה מבטיח שהתהליך הוא ייחודי ושיש לו התחלה וסוף, כלומר תמיד יש לתת החלטה), של סתירה (החלטת התהליך תתבסס מצד אחד על העובדות ומצד שני על יסודות החוק והראיות יקלו על אימותם). של חוסר משוא פנים (על הממשל להבטיח את חוסר המשוא פנים שלו ולהימנע מהעדפה או לאכוף איבה עם מישהו בהחלטתו) ו של קצינים (התהליך יונע על ידי סחר בכל אחד מהנהלים שלו).

כעת, לאחר שהובהר ממה מורכב התהליך המינהלי, אנו נגיד שכדי להתחיל אותו יהיה צורך להשלים בקשה שתועבר למי שהוא תואם ובה יהיו הנתונים האישיים של המעוניין. מזוהה. יש לציין בבירור מה נועד להשיג ואת הגורמים לכך. חשוב גם להזין כתובת מכיוון שההודעה חייבת להיכנס לתוקף במקום פיזי שצוין על ידי הצד המעוניין וכמובן שיש לאשר את הבקשה בחתימת המבקש ובתאריך בו מתבצעת ההזמנה המתאימה.

לאחר השלמת הצעד האמור, ההליכים המתאימים מבוצעים ולאחר שיסיימו סופית, תינתן החלטה בכתב ותוזא על ידי הגוף הציבורי שלפניו הוגשה הבקשה.