הגדרת איבה

איבה היא תחושה שלילית שמישהו או קבוצה חשים באחר או באחרים ומתאפיינת בנוכחות של אנטיפטיה גדולה המיועדת בדיוק כלפי האדם שמעורר את האיבה..

לדוגמא, כאשר מישהו לא אוהב אחר ומתבטא בכך באמירתו או על ידי מתן מחוות מסוימות, אנו נגיד שיש להם איבה כלפי אותו אדם.

אנו יכולים לומר כי האיבה היא המקבילה לאנטיפטיה, טינה ואיבה ולכן היא משמשת בדרך כלל כמילה נרדפת למילים אלו, שאגב מתגלות כמשמשות יותר נפוץ מהמילה איבה להתייחס לתחושה זו.

איבה נתפסת או מפוענחת בדרך כלל באמצעות מספר פעולות או יותר ממצב אחד הטעון איבה. בכך אנו מתכוונים שכדי לדבר או לגזור על איבה של מישהו כנגד משהו כזה או אחר, נצטרך כבר להכיר ביותר מפעולה מחיה, לא נעימה או לא נעימה אחת של זה כלפי זה.

קל לזהות איבה משום שניתן להבחין בה במחוות כמו חוסר תשומת לב או הבעת מורת רוח בפנים ומחוות אחרות. וגם בתגובות הרעות והמנוגדות אתה יכול לזהות את האיבה.

קשה לדבר על איבה של אדם אחד עם אחר אם הייתה רק תגובה רעה או פעולה גרועה כלפיה כלפי אחר. כעת, כשיש הרבה פעולות מנוגדות של פרט אחד כנגד אחר, ואף יותר מכך, הן חופשיות, כלומר נוצרות ללא כל סיבה ראויה, אז נוכל לדבר על איבה, ללא ספק.

עם דוגמא נראה את זה ברור יותר ... מורה שבכל הכיתות מתקשר לתת שיעור לאותו תלמיד, כי יש לו את זה בין הגבות כי יום אחד הוא ענה לו לא נכון ולזה מתווסף שהוא תמיד מפקיד עבודה מיוחדת, קשה מאוד, אנו נוכל לאשר שהמורה מגלה איבה כלפי אותו תלמיד.

כמו כן יש לציין שדחייה או אהדה מועטה המאפיינת איבה אינה רק כנגד אדם, אלא ניתן לכוון אותה גם למקום כלשהו, ​​לרעיון, משום שהתנסתה בחוויה גרועה או משום שהיא אינה משותפת, בהתאמה.