הגדרת שאלון

למונח שאלון יש שני שימושים נרחבים מאוד, מצד אחד, זו רשימה של שאלות או סוגיות והיא גם אותה תוכנית של נושאי אופוזיציה, מעמד, בין היתר. בזמן, הסקר, אחד הכלים par excellence המשמשים לבקשת מרבית המחקרים ומחקרי השוק, מתבצע תמיד על בסיס שאלון.. השאלון שמרכיב סקר יורכב ממספר שאלות מסוים, שחייב להיות מנוסח בצורה קוהרנטית ומאורגנתכלומר המקבל אותו חייב להבין ביעילות את מה שנשאל על מנת להציע את המידע המדויק הדרוש ממנו.

תנאים להכנת שאלון יעיל

בין השיקולים החשובים מאוד בעת הצורך בשאלון ניתן למצוא את הדברים הבאים: השפה בה נעשה שימוש חייבת להיות בקנה אחד עם זו בה השתמש המשיב והשאלות צריכות להיות קצרות ככל האפשר, שאלה ההופכת אותה למובנת וברורה יותר; לעולם אל תכלול שתי שאלות באחת משום ששאלה כזו תגרום בהכרח לטעות כלשהי בתשובה; התחל בשאלות הפשוטות ביותר ואז הגבר את מורכבותן בהדרגה, לא מומלץ להתחיל בשאלות מורכבות; השאלות שעשויות ליצור דחייה כלשהי אצל המשיב חייבות להיות מנוסחות באופן שיסתיר עובדה זו ותמיד צריכות לעבור לסוף השאלון; אין לכלול בשאלות או שיפוטי ערך או הצהרות; שאל שאלות הדורשות מאמצי זיכרון או חישוב כדי למנוע נפילה לשגיאות.

סוג של שאלות

שאלון יכול להכיל סוגים שונים של שאלות, כולל: פתוח (כל סוג של תשובה מתקבל מהמשיב, הם עשירים בפרטים, אם כי הם מעט לא נוחים בעת טבלת התגובות המתאימות), סגור (המשיב יגיב על בסיס סדרה מוגבלת של חלופות), חצי פתוחה או סגורה למחצה (הן לובשות אלמנטים משתי הצורות הקודמות), בסוללה (הן מתוכננות על סמך התשובה שניתנה ברצף הקודם), הערכה (מכוונת במיוחד לקבלת הערכות מה מרואיין), מבוא (הם מופיעים בתחילת הסקר ויש להם רק את המשימה להקדים את המשיב בצורה חיובית להסכים לענות על השאלון המלא).

לכן, שאלון טוב אמור לספק את המידע הדרוש ואמור לספק ניתוח וכימות פשוט ואז לפתח את המסקנות הרלוונטיות.

עובדים בחינוך, פוליטיקה ושיווק

לכן, השאלונים הם כלים חיוניים בעת חקירת שאלות מסוימות. מבין התשובות שמתקבלות, בדרך כלל מתבצעים ניתוחים סטטיסטיים המאפשרים להסיק מסקנות בנושאים שעומדים על הפרק.

לכן ישנם תחומים והקשרים רבים המשתמשים בשאלונים, אחד מהם הוא הסביבה החינוכית המשתמשת בשאלון להערכת הידע של התלמידים. ככל שמתקדם תהליך הלמידה, המורים צריכים לדעת כמה תלמידיהם למדו ואם אכן השיעורים שהועברו הובנו בצורה מספקת וכאן מופיעה ההערכה, השאלון המאפשר להם לחקור את תלמידיהם באמצעות שאלות שיהיו מכוונות במיוחד. כדי לגלות אם הם למדו את הנושאים הנלמדים בכיתה.

השאלונים שמטרתם להעריך את הידע של התלמידים יכולים להתבצע בכתב או בעל פה.

ובהקשרים אחרים בהם שאלונים הם כלים מהותיים, זה בפוליטיקה ובשיווק מכיוון שהם מאפשרים לנו להשיג נתונים קונקרטיים של המצביעים או הצרכנים, בהתאמה, ובאופן זה פוליטיקאים או סימני מסחר יוכלו להתוות את הצעותיהם הפוליטיות. לספק את הצרכים שהם מראים באמצעות השאלונים.

בהתחשב בקרבה לבחירות, מקובל שיועצים יוצאים לזירה עם סקרים החושפים את הכוונה להצביע למועמדים. כדי להגיע לתוצאות מראש, עליהם להכין שאלונים מיוחדים שיאפשרו להם לדעת, למשל, מהו המועמד המקובל ביותר, וגם מהם הצרכים שהבוחרים לוקחים בחשבון בבחירת מועמד או לאו.

משהו דומה יקרה בשוק הצרכנים, לעתים קרובות מותגים שואלים את הצרכנים באמצעות צוותי השיווק שלהם לגבי הדעה שיש להם לגבי המוצרים שלהם, מה ישנה אותם, בין היתר.