הגדרת כלכלה פוליטית

כלכלה פוליטית היא ענף כלכלה המתמקד במחקר התפתחות היחסים החברתיים הטמונים בייצור, החוקים השולטים בה, חלוקת העושר, החלפה וצריכת סחורות בקהילה, בכל שלב המתאים להתפתחות.

ענף כלכלה, בינתחומי, הלומד את התפתחות היחסים החברתיים הכרוכים בתהליך הייצור ואת החוקים השולטים בו

זהו ענף בינתחומי, כלומר, הוא מתקשר ומשתף פעולה עם דיסציפלינות אחרות, וכתוצאה מכך שהוא מטפל באלמנטים סוציולוגיים ופוליטיים הוא נעשה רחב יותר מאשר ניתוח כלכלי פשוט.

הוא מוגבה לאופיו של המדע ההיסטורי משום שהוא מתייחס לתנאים ולסיבות למוצא, להתפתחות ולשינוי המתרחשים בצורות הייצור החברתיות.

כיצד עליות וירידות פוליטיות משפיעות באופן חיובי או שלילי

יחסי הכוח הכלכליים-פוליטיים וכיצד העליות והירידות שלה משפיעות ישירות על הכלכלה של מקום נתון, לטוב ולרעכמובן שזה מרכז העניין והניתוח שלך.

כך, במהלך המאה ה -18 ועד סוף המאה ה -19, נעשה שימוש במושג כלכלה פוליטית להתייחס למה שהובן כלכלה באותה תקופה, תוך שימת דגש מיוחד על החלק הנורמטיבי.

כיום, כאשר אנו מדברים על כלכלה פוליטית, אנו מבינים כי אנו מתייחסים לחלק במדעי החברה העוסק בחקר היחסים בין החברה, השווקים, המדינה והאנשים, ובמיוחד נחקר הממשל מהמדינה בהתחשב ב מרכיבים כלכליים, סוציולוגיים ופוליטיים.

כתוצאה מכך, הכלכלה הפוליטית נוגעת באינטרסים הכלכליים של אנשים והפוליטיקה היא שאין כלכלה פוליטית אחת.

החברה מחולקת למעמדות חברתיים שונים, רבים מהם מנוגדים, ולפיכך אי אפשר שיהיה כלכלה פוליטית אחת לכל המעמדות שיש: מעמד עליון, בורגנות, פרולטריון.

יחסי הייצור הקיימים בין גברים נוצרים בתהליך ייצור של סחורות חומריות וכלכלה פוליטית עוסקת בלימוד וקביעת החוקים התופסים את המקום הראשון בהתפתחות היחסים הללו, שקשורים גם הם ישירות. של ייצור, המרכיבים יחד עם יחסי הייצור את אופן הייצור של יחידה כלכלית חברתית.

הקונספט של כלכלה פוליטית שימש בתרבות המערבית מאז שנת המאה XVII, אם כי, עם כמה הבדלים ביחס לשימוש שאנו מייחסים לו כיום.

התפתחות המושג

בתחילת הדרך האמורה, נעשה בו שימוש כאשר התייחס לנושא יחסי הייצור שנוצרו בין המעמדות החברתיים החשובים ביותר באותה תקופה: בורגנים, פרולטרים ובעלי אדמות.

על המדרכה מול מה שה פיזיוקרטיה, הנוכחי שהבטיח תפקוד משביע רצון של הכלכלה אם אין התערבות מדינה, הכלכלה הפוליטית קידמה את תאוריית ערך עבודה, כמקור של כל עושר, עבודה היא בדיוק הגורם האמיתי לערך.

במאה התשע עשרה המושג שנחשף בפסקה הקודמת החל להתיישן, במיוחד על ידי מי שלא רצה להציע מעמד מעמדי בחברה, ולדוגמה, המושג כלכלה פשוט החל להתקיים, שהביא איתו חזון מתמטי יותר.

בינתיים, כיום משתמשים במושג שמעסיק אותנו יותר כאשר מתייחסים אליו אותן עבודות רב תחומיות הכוללות מדעים כמו סוציולוגיה, פוליטיקה, משפט ותקשורת, בין היתר, ומנסות להסביר כיצד הקשרים פוליטיים, סביבות ומוסדות משפיעים על התנהגות השווקים הכלכליים.

בתי הספר הכלכליים לכלכלה פוליטית נבדלים על פי הפרדיגמה שהם מחזיקים, מצד אחד פרדיגמת הפצה, כזה הוא המקרה של ליברליזם, סוציאליזם, אנרכיזם, קומוניזם ושמרנותמכיוון שהם ממקדים את העניין שלהם כיצד יש לחלק את העלויות והתועלת החברתית והעלויות ורווחי ההון.

ואילו אלה העוקבים אחר פרדיגמת ייצור, ביניהם: קומוניטריות, אינדיבידואליזם וקולקטיביזם, מתעניינים בעקרונות עליהם תישען החברה כשתקבע מה לייצר ואיך לעשות זאת.