הגדרת משפט מסחרי

משפט מסחרי, המכונה גם משפט מסחרי, הוא אותה קבוצה או קבוצה של חוקים ותקנות שנקבעו בתחום הכלכלי כדי לשלוט במדויק בסוג היחסים או הקשרים שעלולים להתרחש בין שני צדדים או יותר למטרות חילופי מסחר וכלכלי. משפט מסחרי הוא סוג של משפט פרטי המקבץ סוגיות מנהליות ומשפטיות עם הליכים פיסקאליים וכלכליים, ולכן הוא רחב למדי בהשוואה לסוגי משפט אחרים המסוכמים או תוחמים יותר.

המשפט המסחרי נקבע על בסיס שחברים שונים בחברה מבצעים בדרך כלל סוגים שונים של חליפין שעשויים לייצג רווח או רווח. לפיכך, המשפט המסחרי יתעניין בבורסה מסוג זה ולא בכאלה שאינם מתכוונים לרווח כלשהו, ​​להסדיר ולהחזיקם בגבולות הרגולציה המשותפת לכולם. באופן זה, המשפט המסחרי מבקש לקבוע פרמטרים שיש לכבדם של כל אלו שלוקחים חלק בפעילות מסחרית על מנת להזמין ולארגן סוג זה של פעולה.

לכל מדינה או אזור יש חוק מסחרי משלה הנוטה לנרמל ולהסדיר יחסים או קשרים מסוג זה בגבולות שטחה. עם זאת, ישנם גם אמנויות ותקנות שונות של דיני סחר בינלאומיים, אשר חלים כאשר נוצרים קישורי סחר או חילופי סחר בין שתי מדינות או יותר.

ניתן להחיל משפט מסחרי על כל סוגי הבורסות המסחריות המפיקות רווחים, בין אם מדובר בין חברות פרטיות, אנשים פרטיים, תאגידים, חברות רב לאומיות או אפילו, כאמור, בין מדינות או מדינות שונות. כמו בסוגים אחרים של דינים, יסודות המשפט המסחרי נבנו על יסודות מקובלים קודמים אשר נטו לווסת את הנוהגים המסחריים בצורה לא רשמית יותר.