בניצב - הגדרה, מושג ומה זה

שני קווים במישור קרטזיאני יכולים להיות מקבילים, מקבילים, בניצב או מצטלבים. לפיכך, שני קווים חופפים כאשר הם חופפים, מכיוון שהם חופפים לחלוטין מכיוון שכל הנקודות שלהם משותפות. שני קווים מקבילים כשאין להם נקודות משותפות, כלומר, לא משנה כמה זמן הם נמשכים, הם לעולם לא ייחתכו. שני קווים מאונכים כאשר יש להם רק נקודה אחת משותפת, ולכן הם מצטלבים בנקודת המגע ההיא.

מצד שני, הקווים הניצבים שנפגשים בנקודת המגע יוצרים ארבע זוויות ישרות (90 מעלות זווית). מבין הזוויות המיוצגות בשני קווים מאונכים, מספיק לציין אחת מהן, הנעשית באמצעות ריבוע קטן ונקודה בפנים שלה (באופן זה מצוין שיש זווית ישרה או זווית של 90 מעלות וכי גם לשלוש הזוויות האחרות יש אותה מידה). שני קווים מצטלבים כאשר הם מצטלבים, כלומר יש להם רק נקודה אחת משותפת, אך זוויות ישרות כבר לא נוצרות בנקודת המגע.

הבחנה בין קו ניצב לקו מצטלב

כפי שניתן לראות, הקווים האנכים דומים לקווים המצטלבים, אך עם הבדל ביחס לזוויות (בקווים המצטלבים יש זווית חדה ואחרת בהירה). הבחנה זו חשובה, מכיוון שלפעמים משתמשים במונח ניצב בצורה לא הולמת.

נִצָבוּת

אנו מדברים על קווים מאונכים וזה מרמז שיש ניצב, מושג של גאומטריה אוקלידית או טריגונומטריה מישורית המאפשרת לנו להבין את היווצרותם של כמה דמויות. לדוגמא, אם אנו חושבים על משולש ימין, עסקינן בדמות עם זווית ישרה מכיוון שמופיעים בו שני קווים בניצב, זהים לריבוע או למלבן.

הניצב הוא מושג גיאומטרי בעיקרו והוא חל על כל מיני תחומים ומציאות. באופן זה, בתחום המקצועי של רישום, אדריכלות או הנדסה, נמתחים קווים בניצב להכנת תוכנית הבית, מתווה עירוני, דרך או מפת קווי רכבת.

בחיי היומיום, אותו דבר בדיוק קורה כשאנחנו מציגים סקיצה או מתייעצים במפה של עיר. בקיצור, ניצב קיים במידה שאנחנו מסוגלים להסביר את המרחב בממד הגיאומטרי שלו.

צילומים: iStock - Jelena Popic / AlbertPego