הגדרת המליאה

דרך המילה מליאה ניתן לייעד ל באותה ישיבה או דירקטוריון בהשתתפות כל החברים המרכיבים תאגיד, ארגון, חברה, בין השאר.

מפגש שמזמן את כל חברי התאגיד או הארגון ובו נקבעים נושאים הטמונים ורלוונטיים לו

במליאה, קבוצת אנשים המשתייכים לאותו מוסד או גוף נפגשים עם המוטיבציה של לדון בסוגיות ספציפיות הטמונות במוסד אותו הם מייצגים ומשלבים, בעקבות א הזמנת היום, כפי שהיא מכונה תקשורת בכתב המגיעה לכל אחד מחברי הארגון במועד, ובמסגרתה הם מטפלים בכל הנקודות או הנושאים שיידונו או הדורשים פיתרון במליאה, לכן ההסכמים אליו הוא מגיע יבוא לידי ביטוי במה שמכונה רשמית תיעוד הפגישה.

כל שלב בישיבת המליאה מתועד בדקות

בפרוטוקול הנ"ל, המורכב ממסמך כתוב, יירשמו כל אחד מהנושאים הנדונים במליאה וכמובן ההסכמות שהושגו לגביהם, כך שיהיו רשמיות.

מה שעושה מעשה זה הוא לתת ערך משפטי לכל מה שסוכם בישיבת המליאה הנדונה.

למרות שהם עשויים להיות מסמכים עצמאיים, בדרך כלל, הפרוטוקולים נאספים ב ספר דקה, שגם העמודים שלהם ממוספרים, על מנת לתת קוהרנטיות, ארגון ותזמון לכל אחת מישיבות המליאה.

מקריאת פרוטוקול הישיבה, מי שלא השתתף בישיבת המליאה או שצריך לדעת מה קרה בה, יוכל לגשת לידע כללי הן על מבנה הפגישה והן על שמות המשתתפים השאלות השונות שטופלו ונפתרו בה.

אחד המשתתפים, שנבחר למטרה זו כמזכיר, יהיה זה שיסכים על דף נייר כל אחד מהרגעים הבולטים ביותר.

כדי שתהיה לגיטימציה לאסיפה או למליאה, יש לכנס אותה על פי הכללים השולטים בארגון או בתאגיד הנדון, כלומר, אם ישיבת מליאה כונסה באופן לא סדיר, מחוץ לתנאים שנקבעו בחוק, היא עשויה להפוך התמודדו על ידי החברים המעוניינים בכך.

ברור שהשיחה חייבת להכיל את כל החברים המרכיבים את הארגון וכי במקרה הם מוסמכים להשתתף בה; מי שלא הוסמך כמשתתפים רשמיים בתאגיד לעולם לא יכול להיזמן.

בתחום הפוליטיקה, מקובל מאוד לקרוא למפגשים מסוג זה כאשר קבוצה פוליטית מסוימת צריכה לאחד את כל חבריה לבדיקת מדיניות ופעולות שיש לבצע בהקשר פוליטי מסוים.

בואו נחשוב על הצורך במפלגה אחת לחתום על ברית עם אחרת בכדי ללכת יחד לבחירות בה יהיו לה יותר סיכויים לנצח יחד מאשר לחוד.

החלטה זו אינה מתקבלת בדרך כלל באופן חד צדדי על ידי נשיא המפלגה, באותן קבוצות בהן השתתפותם ודעתם של כל החברים גוברים, ולכן נושא זה יוסדר על ידי כינוס ישיבת מליאה בה נדון הנושא במשותף. יכולים לספק את עמדתם בנושא.

לבסוף, על המליאה לקבל החלטה, המתקבלת בדרך כלל לאחר הצבעת הנוכחים, וברגע שההחלטה תושג ברובם, יש לכבד אותה ולקיים אותה על ידי כולם.

אנו יכולים גם לספק תיקים מקומיים נוספים כגון ישיבת קונסורציום; היא מכבדת את נהלי ישיבת המליאה מבחינת תנאי הכינוס וקבלת ההחלטות, וכן נערך תיעוד שבו מוסרים הנושאים עליהם דנים הקונסורציומים, אשר לאחר מספר ימים יש לשלוח אותם לכל חברי הקונסורציום כך שהם מודעים לנושאים שנטענו וההחלטות שהתקבלו.

דת: סליחת חטאים

מצידה, בפקודת הדת הקתולית, ה פינוק במליאה זה מורכב מסליחה מוחלטת של העונשים הנובעים מהחטאים שביצעו, בדרך כלל במקרה של הקשר מיוחד כגון מוות קרוב של נאמן, אם כן, כדי שינוח בשלום, כומר מוזמן להעניק לו פינוק.