הגדרת סמל לאומי

אלמנטים המייצגים את ההוויה הלאומית של מדינה וקשורים להיסטוריה שלה

סמלים לאומיים הם דימויים, דמויות, אלמנטים, חפצים, בין היתר, שמטרתם לייצג וגם להבדיל בין אומה או מדינה מאחרים. ככלל, הקונפורמציה שלהם קשורה קשר הדוק להיסטוריה הפוליטית ולערכי האומה שהם מייצגים וגם לאותם הדמויות הרלוונטיות ביותר באותה היסטוריה.

בנוסף לתמונות, הם מלווים בדרך כלל במילה או ביטוי מפורסם, המקושר גם להיסטוריה פוליטית.

בין הסמלים הלאומיים הבולטים הם: דגלים לאומיים, מגנים, ההמנון, החיה והפרח, בין היתר.

דגל המדינה

דגל הלאום הוא ללא ספק הסמל הלאומי למצטיין וברוב המקרים תכנונו הוא תוצאה של העבודה שבוצעה בעבר על ידי פטריוטים ומנהיגים בולטים, אשר לנוכח מלחמה עם עם אחר, יצרו את הדגל כדי להבדיל את עצמם מצד האויב וגם להעלות אותו גאה אחרי הניצחון.

גם הצבעים וגם הדמויות או התמונות שהם מציגים מקושרים למאפיין של האומה. קחו את הדגל של ארצות הברית, הכוכבים המסודרים בפינה השמאלית העליונה של העיצוב הם חמישים ומייצגים בדיוק את חמישים המדינות המרכיבות את האומה.

סימון שליטה טריטוריאלית וזהות לאומית בתחרות ספורט

דגל המדינה משמש לסימון תחום המרחב הגיאוגרפי ומצד שני הוא משמש בהוראת תחרויות ספורט בהן משתתפות מדינות רבות כדי להבחין במדויק בין הספורטאים המשתייכים למדינה זו או אחרת.

ערכים לאומיים מושרים בהמנון

ואסור לנו לשכוח עוד שני סמלים חשובים מאוד כמו ההמנון הלאומי והמגן. ההמנון הוא קומפוזיציה מוזיקלית שמילותיה מציגות ומדגישות את הערכים הלאומיים של המדינה שהוא מייצג.

זהו השיר הרשמי של מדינה והוא יושר בהוראת כמעט כל האירועים החשובים הכרוכים במדינה, למשל, חגיגת יום פטריוטי כלשהו, ​​וגם בבתי ספר, כאשר נערכים אירועי בית ספר. המשימה של לזכר איזה תאריך חשוב למדינה, השיר הזה מושר. ואפילו באירועי ספורט בעלי משמעות בינלאומית, במונדיאל, לשם הדוגמה הפופולארית ביותר, לפני כל משחק, הקבוצות שרות את ההמנון שלהן.

כבוד לסמלים לאומיים

כתוצאה מרלוונטיות זו המיוחסת לסמלים לאומיים אלו, עלינו לציין כי כל סוג של עבירה כלפיהם ייחשב כתוקפנות חמורה מאוד לזהות הלאומית וכמובן שיהיה לה עונש על פי חומרת המעשה הפוגעני.