הגדרת רווח

רווח הוא העושר שמקבל אחד או הצדדים השונים המעורבים כתוצר של עסקה או תהליך כלכלי.

הרווח מכונה גם תועלת כלכלית ומרמז על השארית הכלכלית שממנה מרוויח שחקן כתוצאה מביצוע פעולה פיננסית. במילים פשוטות, זהו היחס בין סך ההכנסות בניכוי סך עלויות הייצור, ההפצה והשיווק של, למשל, מוצר או שירות מסוים.

דרך נוספת לדבר על עושר, רווח או תועלת כלכלית היא חישוב הקשר בין המוצר או הטוב הנובע מתהליך הייצור לבין התשומות ששימשו להשגתו. חישוב הרווחים הוא פעולה שבאמצעותה ניתן ליצור יצירת עושר על ידי הפרט או המוסד. אם הקשר בין תפוקה ותשומות הוא חיובי (הערך של מה שנוצר גבוה מזה שמשתמשים בו), אומרים שנוצר עושר. מצד שני, אם הקשר שלילי (ערך המוצרים נמוך מזה של התשומות המשמשות), נאמר כי עושר נהרס או נוצרים הפסדים.

סוגי ההטבות או הרווחים יכולים להיות נורמליים, על-טבעיים, תת-טבעיים, כלכליים פרסומיים וממינים שונים.

בכל אחד מהמקרים ובמערכת כלכלה חופשית כמו קפיטליזם או המודל הניאו-ליברלי, מוצע שככל שמושקע יותר במבצע לייצור סחורות, כך מתקבל יותר כסף או רווחים עבור המשקיע. זהו המודל ששרר במשך מרבית המאה העשרים ושלטענת תאורטיקנים מאיים על קיימות ארוכת הטווח של כדור הארץ, מכיוון שהמטרה להשיג תמיד רווחים גדולים יותר מרמזת גם על השקעה של תשומות ומשאבים גדולים יותר, בלא אירועים מתחדשים לטבע. בנוסף, רבים מאשימים את המודל הניאו-ליברלי בחוסר האיזון בין המגזרים העניים בעולם לבין אלה שהתעשרו.