הגדרה של פסיכולוגיה תעסוקתית

כידוע, ה פְּסִיכוֹלוֹגִיָה היא המשמעת העוסקת בטיפול מדעי בפעילות הנפשית של אנשים, בהתנהגויות ובהתנהגויות שלהם, ואילו פסיכולוגיה תעסוקתית הוא ענף של פסיכולוגיה העוסק אך ורק ב ללמוד, לנתח ולהעריך את התנהגות העבודה של בני האדם בארגון, בחברהכלומר, הוא מתמקד בעבודה שכל אחד מהם עושה.

אך המחקר שלו אינו מוגבל לביצועי העבודה של אדם אלא ניתן להרחיב אותו גם ל התנהגות הארגון או החברה המדוברים. יש לציין כי עבור האחרונים ניתן גם למצוא את העדה של פסיכולוגיה של עבודה וארגונים.

המשימה העיקרית של פסיכולוגיה תעסוקתית על גבם זה להבטיח שהעובדים ירגישו מרוצים וכי סביבת העבודה בה הם עובדים מביאה להם רווחה ולא להפך. ואז, מתוך הנחת יסוד מה שמצוין, פסיכולוגיית העבודה תעמיק בהתנהגויות של עובדים מזוויות שונות, באופן אינדיבידואלי, בהתנהגותם בקבוצה, בקשר עם הכפופים או הבוסים, לפי הצורך, בין ההיבטים הבולטים ביותר.

בינתיים, ברגע שברשותם המידע הנובע מהמחקר והניתוח, אנשי מקצוע בפסיכולוגיה תעסוקתית עשויים להציע חלופות או אפשרויות שמטרתן לשפר את סביבת העבודה וגם את הביצועים והיעילות של עובד, לפי הצורך.

לפיכך, פסיכולוג העבודה יעסוק בנושאים אופייניים הטמונים במשאבי האנוש של החברה או הארגון, כגון: גיוס, הערכה ובחירת עובדים מתאימים, הכשרה וניתוח התפקיד ובנוסף להתנהגות הקבוצות וכולם. תת מערכות העבודה והתגובות שמציעה החברה לגירויים שלה והחיצוניים שלה.

מכיוון שאסור לנו לשכוח שבנוסף לעמידה ביעדיה המסחריים, על החברה להיות מודעת לחששות ולמניעים שיש לכל אחד מעובדיה וכמובן, פסיכולוגיית עבודה סוללת את הדרך בהקשר זה.