הגדרת הנסיבות

נסיבה היא א גורם חיצוני שמשפיע על אדם ספציפי. נסיבה היא סיטואציה ספציפית שיש לה איכויות ומאפיינים ספציפיים. הנסיבות יכולות להיות קבועות או ספציפיות. לדוגמא, שאדם חולה בגלל שהוא מצונן זה משהו נסיבתי ודייקני. במקום זאת, לאדם להיות אחראי על א אַחֲרָיוּת חשוב, זה עניין קבוע עד שיחול שינוי גדול חדש בחיים.

ללמוד להסתגל

לדוגמא, אם אדם סובל סוכרת ואז הנסיבות האלה הן קבועות. יש לציין כי ברוב המקרים, מכיוון שהחיים הם שינוי והקיום משך זמני, האמת היא שהנסיבות החיוניות ביותר משתנות. לכן עלינו להסתגל ללא הרף למצבים חדשים המתעוררים לקצב החיים שלנו.

להכיר אדם ולהבין אותו בשלו יַחַס חשוב גם לדעת את הנסיבות המשפיעות עליך ישירות ושהן גורמי התניה המשפיעים בצורה ברורה. חשוב שתסביר את הנסיבות הספציפיות שלך כדי שאדם אחר יוכל להבין אותך ברגע מסוים. לדוגמא, אם אתה מאחר מאוד לפגישה ואתה רוצה שהאדם השני יבין ויתרץ אותך, עליך לתת לו סיבה ש לְהַצְדִיק מה קרה לך. כלומר, עליכם לחשוף את נסיבותיכם, אחרת האחר אינו יכול לנחש בניכוי.

תרחישים של זמן, מקום ומצב

ניתן לסווג נסיבות גם לשונות קטגוריות. לדוגמא, ישנן נסיבות זמן המתייחסות להקשר הזמני בו קרה משהו או בו נולד אדם. באותו אופן, נסיבות של מקום מראות את ההקשר הגאוגרפי שבו אירוע או אדם נמצא. הנסיבות יכולות להיות כך, במקרה זה, הן מספקות פירוט קונקרטי כלשהו. לדוגמא, אם יורד גשם או שלג הוא א נסיבות כך.

דירוג חיובי ושלילי

ניתן גם לסווג נסיבות ל מועדףבמקרה זה, הם נעימים ומשקפים את גורם המזל באופן חיובי. עם זאת, ישנן גם נסיבות שליליות ולא נעימות, למשל, תאונת דרכים עם תוצאה טרגית.

קיימים נסיבות המתרחשים למרות שהאדם אינו יכול להבין אותם במאה אחוז. לדוגמא, כל אחד מרגיש חסר אונים מול נסיבות טרגיות, כמו אסון טבעי. כמו שאמר הפילוסוף אורטגה וגאסט לא ניתן להבין את בן האדם ללא נסיבותיו.