הגדרת יושר

בכנות הכוונה היא לאיכות בה מי שמוצג אדם המוצג, גם במעשיו וגם בדרך חשיבתו, כהוגן, זקוף וישר. מי שפועל בכנות יתאפיין בזקיפות הנפש, ביושרה איתם הם פועלים בכל מה שהם פועלים, תוך כיבוד מעל לכל הנורמות הנחשבות נכונות ומספיקות בקהילה בה הם חיים..

ללא ספק כי של יושר או כנות היא אחת המעלות החשובות והערכיות ביותר שניתן לזהות אצל אדם או שאדם יכול לטפח באמצעות מעשיהם ושנהנה המרוויח העיקרי מהאנשים סביבם ומהסביבה בה הוא חי. חברה בה אנשים בכנות יש בשפע תהיה חברה ישרה וצודקת יותר בכל הרמות.

הנושא שעיקר איכותו הוא כנות ייקרא מכובד וייבדל בעצם בארבעה נושאים מהותיים: טיפול במעשיהם בכנות מוחלטת וטוטאלית, רכוש בעת פעולה, שקיפות ואיכות אנושית.

היבט אחרון זה של האיכות האנושית הוא מהותי, מכיוון שבאופן קפדני חייבת להיות חמימות מולדת מיוחדת באדם כדי שיוכל להתבונן בכל אותם מאפיינים שהזכרנו מוצבים כמייצגים של מה שהוא אדם ישר.

העל את הכנות, אפילו בצרכים

בין כמה מהביטויים השכיחים ביותר לאיכות הכנות הוא זה שבו אדם עם צרכים כלכליים וחברתיים לא מספקים, למרות זאת, למשל, מחזיר שקית מלאה בכסף שמצא בטעות בדרכו. האדם בכנות באמת שוכח את כל הצרכים העשויים להיות להם ומה ששורר במעשיהם הוא שהנטייה כלפי מה שהוא ישר, הוגן, שקוף וללא הטעיה, ולכן קודם כל הם מועברים להחזיר את הכסף שאינו עושה זאת שייך לך, כאשר הדרך הקלה והרווחית ביותר תהיה לשמור עליו. אבל לא, ערך הכנות שמאפיין אותו גובר יותר והוא מחליט להחזיר את הכסף הזה למי שהוא שייך.

כי דווקא העובדה של לכבד את מה שמתאים לכל אחד הוא מעשה שמראה על כנות של מישהו. האמת לעולם לא תשמור על משהו שהוא לא שלו.

ערך יקר אך למרבה הצער במחסור

למרות שכבר הצבענו על כל היתרונות שבפעולה בכנות ועל החשיבות שיש לכך בחיי הקהילה, עלינו לומר כי אין זה מצב שמפיץ או פולש לחברות של ימינו. למרות שיש נטייה מושרשת להכרה שלה, הטיפוח שלה לא כזה או שזה לא מספיק ואז תמיד נגמר תמיד מופתעים ממעשי יושר כמו לדוגמא שהוזכרה של מישהו שמחזיר שקית כסף שלא תואמים אותו, וזה ברור שקורה מכיוון שמעשים אלה אינם נפוצים כלל. אם הם היו, לא יהיה כמובן מה להתפלא.