הגדרה של מושג

תהליך הידע מראה תהליך רציונלי שבו חשוב מאוד לתרגול הרעיון של המידע. בתהליך זה אנו מטמיעים את המציאות לידע שלנו. אנו מטפלים כל הזמן במושגים נפשיים, ברעיונות המתייחסים למציאות.

מהות הידע היא הכוונה, כפי שהוסבר על ידי הפילוסוף תומאס אקווינס, כלומר, כל מושג נפשי מתייחס לאובייקט או לרעיון אמיתי. תרגול המושג פירושו פיתוח רעיון משלך בנושא ספציפי. תרגיל נפשי זה מראה את המטרה שיש לאדם להבין מציאות ספציפית.

להטמיע מידע

על ידי הפנמת המושגים קל יותר להטמיע סיפור. אנו כל הזמן מושגים מידע, אך אולי אנו מודעים אליו יותר כאשר אנו מנתחים מידע חדש או נכנסים לנושא שאיננו מכירים. לדוגמא, כאשר אדם משתתף במצגת על פסיכולוגיה ורושם הערות ביחס לכמה מהרעיונות של הדובר, הוא ממושג את מה שהוא שומע.

מנקודת מבט הלמידה, ישנן טכניקות לימוד המתאימות במיוחד להמשגת מידע ספציפי, בהיותן אמצעי להטמעת הנתונים בצורה יעילה יותר בפרק זמן קצר יותר. לדוגמא, תכנית היא אמצעי המאפשר להמחיש נושא לימוד בעל מושג כללי לגביו. באמצעות התוכנית ניתן גם להתקדם מהכלל לפרטי ומהפרטי לאוניברסלי. כמו כן, סיעור מוחות הוא גם דינמיקה מעניינת.

כאשר אנו ממשיגים את המציאות, אנו עוברים למישור ההפשטה, כלומר יש לנו מושג כללי על משהו. ההמשגה מראה את הייצוג הנפשי של המציאות. לכן, המהות האמיתית של מושגים היא הקשר שלהם עם מה שהם מייצגים.

ההיגיון של המשגה

בהקשר הפילוסופי קיים נושא פילוסופי שחשוב במיוחד לנתח את תהליך ההמשגה באמצעות חקר ההיגיון: לוגיקה. ההמשגה מאפשרת להניח את היסודות למסגרת תיאורטית. כל אדם מבצע את תהליך ההמשגה שלו באמצעות החוויה שלו, ולכן נימוק זה יכול להיות מופשט.

צילומים: iStock - כריסטופר פוטצ'ר / RyanJLane