טרנס-תרבות - הגדרה, מושג ומה זה

מדברים על תרבות-תרבות מתייחסת לתהליך החלפה בו חברה רוכשת בהדרגה חלק גדול מתרבות חדשה ומטמיעה אותה בתוכה, תוך שהיא משאירה את המנהגים והזהות התרבותית שאפיינו אותה באופן מסורתי.

אף על פי שכל הזהויות התרבותיות הן ישויות דינמיות, ולכן הן נמצאות באבולוציה קבועה, הטרנסקולטורציה מניחה שכתוצאה מהטמעה של תרבות חדשה, התכונות שהפכו לזיהוי הקודם בסופו של דבר נעלמות.

תהליך זה יכול להתבצע בצורה פחות או יותר טראומטית.

סוגי טרנס-תרבות

ישנן מספר דרכים בהן ניתן לבצע תהליך טרנס-תרבות, ובהתאם לסוג הנדון, החלפה של תרבות זו בתרופה אחרת יכולה לגרום למידה פחות או יותר של מתח חברתי. בעיקרון מובן כי טרנס-תרבות מתפתחת באמצעות אחת מארבע הדרכים הללו:

קולוניזציה: התרבות החדשה מוטלת על הפנים כתוצאה משליטה פוליטית, כיבוש טריטוריאלי או עליונות כלכלית. מכיוון שמדובר בנוסחה מוטלת, היא זו שמייצרת הכי הרבה סכסוכים, מכיוון שהיא נתקלת בהתנגדות טבעית מצד האוכלוסייה הילידית לאבד את המאפיינים האופייניים לה. במקרים רבים, הדרך היחידה בה התרבות החדשה מסוגלת להתיישב בשטח מסוים היא בכוח הזרוע.

קבלה מרחוק: דוגמה הפוכה לחלוטין שמקבלת בברכה היא קליטה מרחוק. במקרה זה, תרבות מתקדמת יותר, באמצעות חילופי דברים כלכליים ותרבותיים, מתיישבת באחרת, המבינה רבים מערכיה ומנהגיה של הראשונים כחיוביים ומשלבת אותם באמצעות חיקוי. מקרה זה שכיח למדי כאשר קיים פער טכנולוגי מהותי בין השניים, והתרבות הפחות מתקדמת מבינה את התועלת של הטמעה.

רֵנֵסַנס: לפעמים יש חזרה לצורות תרבותיות קודמות, שבשלב מסוים מתפרשות כטובות יותר או כמודל לחיקוי. החזרת ערכים שהיו פעם בתוקף יכולה לעורר עניין רב יותר להכיר ולהחיות תרבויות עבר של האנשים עצמם או של אחרים.

עלייה: הגעתם של זרמי נדידה חשובים לאזור יכולה בסופו של דבר לייצר תהליך של טרנס-תרבות. במקרה זה, לא מדובר בתרבות אחת העדיפה על פני תרבות אחרת, אלא שבתוך פרק זמן קצר יחסית, מספר האנשים השוכנים באזור זה מתחיל להישען ברובם כלפי תרבות המהגרים.

צילום: iStock - bowie15