הגדרת סימולטור

סימולטור הוא מכשיר המשמש להעתקת תנאי הפעילות. במילים אחרות, סימולטור עובד כמו מערכת טכנית המדמה נסיבות אמיתיות.

כרעיון כללי, סימולטורים משמשים ללימוד פעילות. יש לזכור כי בתהליך הכשרה יש צורך למזער סיכונים אפשריים ולא נוח לרכוש מיומנות על ידי נטילת סיכונים מיותרים. דוגמה טיפוסית הממחישה רעיון זה היא הדמיה אווירית, בה התלמידים שלומדים לטוס משתמשים בסימולטורים מכיוון שגורם הסיכון נעלם.

המשתמש בסימולטור מיישם את הידע התיאורטי שרכש בנסיבות פיקטיביות אך שוות ערך לנסיבות האמיתיות. במכשיר בו משתמשים המשתמש נמצא בין תיאוריה לפרקטיקה, כלומר זו דרך לבחון את הידע התיאורטי שלהם.

סימולטור טיסה

במקרה זה, העתק של תא טייס מטוס ומערכת מחשב מאפשרים לתלמיד לטוס ביבשה. הכוונה היא שהטייס מכיר את התחושות של טייס וכי הוא מתמודד עם המצבים האפשריים השונים (נחיתה כפויה, יום עם ערפל, מערבולת או פנצ'ר של צמיג). כדי שתהליך זה יהיה יעיל, יצרן הסימולטור רוכש את הרכיבים הטכניים מיצרן המטוסים וכך ניתן לשחזר העתק מדויק לחלוטין.

במובן זה יש לקחת בחשבון שלא רק שעתוק תא המטוס, אלא גם חיקוי הצלילים בתקשורת, התמונות הנתפסות או התנועות המופקות.

דוגמאות נוספות

ישנן פעילויות מסוימות שהכי מנוסים וידועים מראש. לשם כך, סימולטור הוא כלי שימושי מאוד. לפיכך, ישנם סימולטורים אישיים או הלוואות משכנתא המאפשרים לבצע חישובים מתוך סדרה של משתנים היפותטיים. משהו דומה קורה עם סימולטורי הכנסה, המעתיקים פעולות פיסקליות ומספקים מידע שימושי מאוד.

יש מוסדות שמשתמשים בסימולטורים עסקיים כדי ליצור מחדש תנאי שוק ופעילות כלכלית. בהקשר של קישוט משתמשים בסימולטורים של סביבה ושימושיים להשוואת צבעים, צורות או חלוקת רהיטים. דוגמאות אלה מראות כי אסטרטגיית הסימולציה כוללת יישומים בתחומים מגוונים מאוד והיא שימושית מאוד במתודולוגיה הקשורה בלימוד כל נושא.