הגדרת עבודה

מובן כי העבודה היא כל אותם מצבים או אלמנטים המקושרים בצורה כזו או אחרת לעבודה, האחרונים מובנים כפעילות גופנית או אינטלקטואלית המקבלת תמיכה או תגמול כלשהו במסגרת פעילות או מוסד בעל אופי חברתי.

כיום לעבודה יש ​​משמעויות שונות. זה יכול להתייחס, כפי שהזכרנו, למצב המורכב מיחידים שתורמים במאמץ להשיג את אותה מטרה מוסדית, בסביבה עם כללים, חובות וזכויות. אך המונח יכול להיות קשור גם להיבט המשפטי של העבודה, הכולל את השיקולים, החוקים והתקנות הנשלטים ברמה הפוליטית בכל מצב עבודה.

כדי שמשרה תיחשב ככזו באופן חוקי, צריך להתקיים חוזה בין הפרט שיציע את שירותיו ויכולותיו למטרות המוסד לבין החברה שייהנו מאותם יכולות. חוזה זה מסדיר את התנאים שבהם תבוצע העבודה הספציפית, את תקופת ההתקשרות האמורה, ואת ההתחייבויות של כל אחד מהצדדים. המקרה השכיח ביותר הוא שחלקו של הפרט מסכים להציע את שירותיו אשר יתוגמלו על ידי החברה על בסיס חודשי. בתורו, החוזה עשוי לפרט חובות, זכויות והטבות אחרות לכל אחד מהצדדים. לדוגמא, האפשרות שהעובד יקבל תקופת מנוחה או חופשה מדי שנה

במצבי העבודה השכיחים ביותר, יש חלוקת עבודה, השוקל קיומם של תפקידים שונים עם אחריות והטבות שונות באותה חברה או ארגון ובאופן כללי, כרוך בסוג כלשהו של תרשים ארגוני פחות או יותר אנכית או אופקית.

כמו כן, ובאופן כללי, היבטי העבודה של כל אדם בחברה מתבוננים על ידי א תחום משאבי אנוש או תיאום, המבקש באופן אידיאלי לרווחתו ולצייתו של הפרט בתפקידו בחיפוש אחר התועלת הגדולה ביותר עבור החברה. תחום זה עוסק בדרך כלל בשיקול תכניות הקריירה של כל עובד במוסד, תוספות שכר מקבילות וקידום פוטנציאלי או העברת כוח אדם.