הגדרת מערכת פיננסית

המערכת הפיננסית היא מכלול המוסדות, השווקים והמדיה במדינה נתונה שמטרתה ומטרתה העיקרית היא לתעל את החיסכון שמפיק המלווים ללווים..

לאחר מכן, עבודות התיווך הנ"ל שאנו מזכירים מתבצעות על ידי אותם מוסדות המרכיבים את המערכת הפיננסית ונחשבים כאלמנטיים ביכולתם לבצע הפיכת נכסים פיננסיים שהונפקו על ידי משקיעים לנכסים פיננסיים עקיפים. המערכת הפיננסית תובנה על ידי נכסים פיננסיים כמו גם מוסדות, מתווכים ושווקים פיננסיים.

המשימה הבלעדית שתמלא המערכת הפיננסית של כלכלת שוק תהיה לתפוס את העודף מהחוסכים ולתעל אותו ללווים, בין אם ציבוריים ובין אם פרטיים.

השפעה חיונית על השוק המקומי

בין אותם מוסדות המרכיבים את המערכת האמורה בולטים הבנקים, אלה בעלי אופי פרטי וגם ציבורי, שהניהול והניהול שלהם מופקד על המדינה הלאומית. דווקא הבנקים מציעים לאזרחים כלי השקעה שונים, כך הם התנאים הקבועים המפורסמים המדווחים על הכנסה ללקוחות וכמובן הופכים גם להטבות עבור הבנקים שעובדים עם הכסף הזה והם מיישמים זאת על פעולות אחרות. מהם כמובן הם משיגים הכנסות.

המערכת הפיננסית ממלאת תפקיד מהותי בכלכלת כל מדינה ולתפקודה הטוב או הרע יש השפעה ישירה על השוק המקומי. במובן זה, הוא נחשב לעיתים כאחראי לכמה סיבוכים כלכליים והם נהנים מדמוניזציה מסוימת על ידי בעלי השקפה ביקורתית על הקפיטליזם.

בכלכלות שוק יש חשיבות חיונית למערכות פיננסיות מאחר והן ממונות על לכידת החסכונות של אנשים ולהפנותם להשקעות ספציפיות, כפי שכבר ציינו, אשר נוטות להשפיע לטובה על הכלכלה הריאלית של המדינה הנדונה.

מהם נכסים ושווקים פיננסיים?

הם נקראים בשם נכסים פיננסיים לאותם כותרים או רישומים חשבונאיים שהונפקו על ידי יחידות ההוצאות הכלכליות וכי בדרך מסוימת מהווים אמצעי לשמור על הון למי שמחזיק בו ואחריות למי שמייצר אותו. אלה אינם מוסיפים לעושר הכללי של מדינה מכיוון שהם אינם כלולים בתוצר המקומי הגולמי, אך הם מזיזים את המשאבים האמיתיים של המשק התורמים לצמיחה האמיתית של העושר. המאפיינים של נכסים אלה הם נזילות, סיכון ורווחיות.

מצד שני, שווקים פיננסיים הם אותם ארגונים בהם מתבצעת החלפת נכסים פיננסיים ומחיריהם ייקבעו גם הם. בינתיים, המגע בין הסוכנים השונים הפועלים בשוק מסוג זה לא בהכרח צריך להיעשות במרחב פיזי, אלא יכול להיעשות באמצעות אמצעים שונים כגון טלפון, טלמטיקה, מכירות פומביות באינטרנט, בין היתר.

חיזוי ויסות

לכן, מערכת זו מציעה לחוסכים הזדמנויות רבות לחיסכון והשקעה, אולם חשוב להזכיר כי חשוב להזהיר בעניין זה כי אפשרויות רבות שהם מציעים לנו טומנות בחובה סיכונים שבמקרים רבים הם מעבר לממוצע של הלקוח. יודע על תנועת השוק, למשל, מומלץ תמיד עצות טובות, עם מישהו שאתה סומך עליו שיוכל להציע את כל האלטרנטיבות וגם להזהיר אותנו על התרחישים הטובים והגרועים ביותר של הפעולות השונות.

על מנת לממש את תפקיד הבקר בתוך המערכת הפיננסית, יש כאלה שנקראים גופי הרגולציה של המערכת הפיננסית שיהיה אחראי על פיקוח על עמידה בחוקים המפורסמים על ידי הפרלמנט, כמו גם בחוקי הרגולטורים של המערכת עצמה.