הגדרת כוח אדם

התנאי אישי מתייחס למספר שימושים בו זמנית. באופן כללי, הצוות מתייחס מה שייך לאדם או מה מתאים לו. לדוגמא, האיכויות של האדם יהיו מה שהופך אותם למיוחדים, ייחודיים ובלתי חוזרים בעולם.

בזמן, בתחום הבלשנות, יהיה אישי זה שמתייחס או קשור לאנשים דקדוקיים. למשל, הצורות האישיות של פעלים.

מצד שני, משתמשים במונח אישי כאשר רוצים לדבר על א קבוצה של אנשים. אל ה קבוצת אנשים שעובדים ומספקים את שירותיהם המקצועיים בחברה, בית מלאכה, מפעל או ארגון מיועדים וידועים רשמית ככוח אדם.

כמו כן, בספורט, במיוחד בכדורסל, למילה אישית יש משמעות מיוחדת שכן היא משמשת להתייחסות אליה העבירה ששחקן מבצע כאשר הוא נוגע או דוחף את היריב וגורם לביצוע עבירה, אשר ייענש בבעיטה חופשית על פי התקנות.