הגדרת עקביות

משמעות המילה קוהרנטיות היא קיום של מערכת יחסים או היגיון בין החלקים השונים באמירה או בין האמירות או העמדות השונות של השיח.

נוכל להגדיר זאת גם כקשר שקיים עם המציאות והקשר המקביל בין דברים מסוימים עם אחרים.

אדם קוהרנטי פועל על פי דבריו

בינתיים אנו יכולים להעריך קוהרנטיות במיוחד במעשיהם ובמחשבותיהם של אנשים פרטיים. אדם ייחשב כקוהרנטי כאשר הוא פועל על פי העקרונות והערכים שהוא מגלה בעוד שהוא ייחשב כבלתי קוהרנטי אם לא יעשה זאת. כשמישהו אומר שזה הולך להיות דבר כזה אבל במציאות הוא עושה את ההפך, הוא יראה סתירה ברורה מאוד בין העובדות למילים וכמובן שבן שיחו יבחין בחוסר עקביות כזה שיגרום לו לפקפק לגבי שלו כוונות אמיתיות.

הדבר הראשון שהאדם האחר יחשוב וירגיש הוא אכזבה עצומה מכיוון שהובטח לו משהו ולבסוף זה לא התגשם. או שגם ההפך יכול לקרות, שמי שיודע מה הוא חושב בצורה הפוכה עושה משהו הסותר את מחשבותיו מתוך כוונה יחידה לזכות בטובת האחר, כנראה כדי להשיג תועלת כלשהי.

ערך העקביות

עקביות קשורה גם לאופן שבו אתה מתמודד עם עצמך בחיים, כלומר אם אתה פועל באופן שעולה בקנה אחד עם האמונות שלך, אם אתה פועל באופן עקבי לאורך כל חייך או אם הפעולות שלך או דרך החשיבה שלך מבלבלים, לא ברור , דו - משמעי. עקביות היא כיום ערך שנלקח בחשבון מאוד אם כי בפועל קשה לעיתים קרובות לשמור עליו בגלל כמות המידע שהאדם מקבל, אורח החיים הנוכחי הקדחתני וכו '.

קל לזהות אדם קוהרנטי מכיוון שהוא יהיה איתן בעקרונות ובערכים שלו, הוא גם משדר כנות, עובדה שגורמת לו להיות נוטה ליצור קשרים מוצקים. מסיבה זו ממש, אנשים קוהרנטיים מוערכים ואמינים באופן נרחב, מכיוון שכאשר הם משדרים את דברם במשהו הם משיגים את מה שהם מציעים.

להילחם בשקר

אחד המאבקים הגדולים שעומדים בפני אנשים קוהרנטיים הוא נגד שקר, לא רק משום ששקר מרמז על לא כיבוד האמת, דבר שהשאיפות הקוהרנטיות מעל לכל הדברים, אלא גם משום שהוא מרמז על חוסר כבוד והתחשבות כלפי עצמו וכלפי השכן.

איכות הקוהרנטיות ניתנת לאדם, לאובייקט, ליצירת אמנות, לנאום, על סמך העובדה שהחלקים המרכיבים אותו הם הגיוניים זה לזה. אנו מבינים לפי הגיון משהו שהוא רציונלי, שאינו מובן או שניתן להבין כחלק מאותה קבוצת מחשבות, ביטויים או דרכי פעולה. קוהרנטיות מייצגת אפוא את ההמשכיות והקביעות של סוג רעיונות או פעולות המקושרים זה לזה באופן ספציפי ודייקני.

קוהרנטיות בטקסט: ארגון בתוספת אחדות משמעות

כשאתה מדבר על טקסט קוהרנטי, אתה מתייחס לטקסט שמסודר כראוי ושאינו מתנגש עם עצמו מבחינת רעיונות, ביטויים, דרכי כתיבה וכו '. טקסט לא קוהרנטי יכול לפיכך להיות טקסט שאינו מובן, שאין לו המשכיות או שמטרתו או נושאו העיקרי אינם מובנים.

בטקסטים קוהרנטיים גוברת אחדות המשמעות, מה שמקל על הבנתם. יש רעיון עיקרי וסביבו רעיונות משלימים שאינם מעורבבים בשום שלב בכדי למנוע בלבול. באופן זה הטקסט המדובר צובר דיוק והבנה.

עקביות במדע

את הקוהרנטיות, סוף סוף, ניתן לראות גם במדעים השונים. למותר לציין שכל מדע, כדי לקבוע הצהרות וחוקים, דורש קוהרנטיות והיגיון מסוים בהנחותיו שכן קוהרנטיות זו היא המאפשרת הזמנת ידע, מידע. היעדר הקוהרנטיות בין הצהרה אחת לאחרת, למרות שהיא עשויה להיות נקודת המוצא לשאלות ומחקרים עתידיים, אינו מאפשר לשמור או לקיים את שתי האמירות ברמה המדעית.