הגדרת נספח

המילה מסופח הוא מציג שימושים שונים בשפתנו.

בשימוש הכללי והרחב ביותר שלו אנו מגלים שהנספח הוא זה שהצטרף או שהוא חלק בלתי נפרד ממשהו ואז לצורך העניין יהיה תלוי בו והם ישמרו על קשר קרוב מאוד.

מצד שני, ב תחום ספרותי, הוא הקשר נוסף בו משתמשים בדרך כלל במילה שכן שם היא משמשת לשם נספחים של יצירה, שמשימתם העיקרית היא להוסיף מידע נוסף עליה.

לכן, הנספח, במובן זה, אנו יכולים למצוא אותו עבודות מדעיות, מדריכים טכניים, עבודות משפטיות ורפואיות, חוזים, תקנותבין היתר האחראים על הרחבת המידע אליו מתייחס הספר.

באופן כלשהו הוא מתווסף ליצירה העיקרית ובדרך כלל עוסק בהסבר על כמה סתירות או סתירות שעשויות להופיע בעבודה. או שאתה יכול גם להציג דרך להבין טוב יותר את הטקסט.

באותם מקרים בהם היצירה מודפסת ומתפרסמת בצורה ממש מהירה, עלולות להיגרם כמה שגיאות כמו אלה שצוינו, ובינתיים ניתן לנסות לתקן אותה מפרסום הנספח.

במקרה הספציפי של חוזים יתכן שנמצא נספחים, במיוחד אלה שעברו שינויים, חריגים. לפיכך, אם כן, הנספח משמש ליישובם וכמובן שבכוחו של החוזה להגיע ממנו.

עַל טלקומוניקציההמילה נספח מציינת זאת קו טלפון שהצטרף או שייך למרכזית טלפון. קו הטלפון הוא מערכת תקשורת המורכבת ממעגל בעל כבל המעביר את האותות, המחובר למכשיר הטלפון, אשר בתורו מחובר לרשת טלקומוניקציה.

ובתוך רפואה למילה יש גם שימוש מכיוון שכך היא מייעדת את איברים, רקמות ומבנים שהם אביזר לאיבר. לדוגמא, במקרה של מערכת הרבייה הנשית מחוברות את החצוצרות, השחלות והצפק.