הגדרה של כימיה כללית

כימיה היא דיסציפלינה מדעית בה נלמדים מבנה, הרכב ומכלול תכונות החומר. החומר מובן ככל מה שקיים, ממה שחי לחסר חיים. ניתן לומר, אפוא, כימיה מתמקדת בחקר התרכובות המרכיבות חומר.

במילים אחרות, הכימיה עוסקת בטיב החומר, בהרכבו האטומי, במבנהו ובמצבי החומר השונים.

תכונות של תרכובות כימיות

המאפיינים של התרכובות הכימיות השונות מסווגים לשניים: אינטנסיבי או נרחב. הראשונים הם אלה שאינם תלויים בכמות החומר, כלומר נפח החומר אינו חשוב, מכיוון שתכונותיו אינן תלויות בגורם זה (המאפיינים האינטנסיביים הרלוונטיים ביותר הם צפיפות, טמפרטורה או נקודת רתיחה).

מאפיינים נרחבים אכן תלויים בכמות, כמו במקרה של נפח או משקל (למשל, מסה של 100 גרם פלדה אינה תופסת את אותו נפח כמסה של קילוגרם אחד).

מבנה החומר

כל החומר מובנה באטומים. האטום מורכב משני חלקים: בפנים יש גרעין המייצג למעשה את כל המסה של האטום ואזור חיצוני או ענן אלקטרוני המייצג כמעט את כל נפח האטום.

גם בגרעין וגם בענן האלקטרונים שלו יש חלקיקים קטנים יותר מסוג תת אטומי. בגרעין ישנם כ 200 חלקיקים תת אטומיים, פרוטונים ונויטרונים הם הרלוונטיים ביותר. בענן האלקטרונים ישנם אלקטרונים, שהם חלקיקים טעונים שלילית המסתובבים סביב הגרעין.

הרכב החומר

כאשר מנתחים את החומר על פי החומרים הכימיים השונים המרכיבים אותו, ניתן למצוא מגוון חומרי רחב המחולק לחומרים טהורים או לתערובות.

ניתן לסווג חומרים טהורים כדלקמן: אלה המורכבים מאלמנט בודד (למשל חמצן) או כאלה המורכבים משני יסודות כימיים או יותר (למשל מים המורכבים ממימן וחמצן).

מצד שני, תערובות של שניים או יותר משני רכיבים שונים מסווגות לשתי קבוצות גדולות על פי המראה שלהן: אותן תערובות שניתן לראות את מרכיביהן מפוזרות באופן אחיד בכל הנפח או תערובות שניתן להבחין בעין בלתי מזוינת. חומרים שונים במסה חומרית.

צילומים: Fotolia - Traimak / Biker3