הגדרת סוציאליזציה

תהליך בו אנשים לומדים את הנורמות והערכים של החברה בה אנו חיים

סוציאליזציה היא התהליך שבו אנשים תופסים ומפנימים את הנורמות והערכים השוררים בחברה בה הם חיים ואלה שעושים את אותו הדבר בתרבות הספציפית שהיא מחזיקה..

ההצלחה שהאדם משיג בתהליך זה תהיה מכריעה בכל הנוגע להצלחה בהצלחה בתוך החברה אליה הוא שייך, משום שלימוד הנורמות והערכים האמורים יהיה זה שיאפשר לו להשיג את היכולות הדרושות לשאת. לסיכום מוצלח.

הרלוונטיות של התהליך עבור החברה ועבור הפרט

החשיבות של התהליך נעוצה אז בעובדה שהאדם הופך להיות חבר בחברה נתונה ובאמצעות האדם היא שהחברה תוכל להעביר ולשמור על התרבות, השימושים והמנהגים לאורך זמן.

אנשים לומדים בסוציאליזציה את השפה המדוברת, את הסמלים, האמונות, הנורמות והערכים שהקימו את עצמם כמתייחסים מוחלטים של החברה המדוברת. סוגיית ערכים אחרונה זו תאפשר גם הבחנה בין טוב, מה רע, מה צפוי ומה לא צפוי ממרכיב בחברה.

נושא חשוב נוסף שלא נוכל להתעלם ממנו הוא שהסוציאליזציה של האדם לעולם לא נגמרת, היא מתחילה כשהוא נולד וממשיכה לאורך כל חייו והשלבים השונים שהוא עובר ומסתיימים עם מותו.

כעת, החיברות תהפוך מורכבת יותר בשלבים כתוצאה מכך ככל שהאדם יגדל ויתפתח יותר ויותר את יכולתו הקוגניטיבית.

סוציאליזציה ראשונית ומשנית

חוקרי הנושא סבורים כי ישנם שניים סוגי חיברות, ראשוניים ומשניים. בראשון הילד רוכש את הדפוסים הראשונים ואת היכולות האינטלקטואליות והחברתיות ואפשר לומר שהמשפחה בדרך כלל ממלאת תפקיד מהותי בכך. ותיכון יתקיים כאשר מוסדות ספציפיים מסוימים, כמו בית הספר או הצבא, יספקו לאדם יכולות ספציפיות מסוימות שרק הם יכולים לעשות בגלל הכשרתם ועבודתם המיוחדת.

בסוציאליזציה ראשונית אנו יכולים לאתר את המשפחה כסוכנת סוציאליזציה ואז מופיעים מוסדות חינוך כמו בית ספר, עמיתים לעבודה, חברים, דת, מפלגות פוליטיות וכלי תקשורת. כל אלה הם סוכני חיברות חשובים ביותר.

בתחילת חייו של האדם ילמדו מעט התנהגויות חברתיות ותמיד בפיקודם של המבוגרים הקרובים ביותר, שהם כמובן ההורים או קרובי המשפחה הישירים ביותר. מאוחר יותר, כאשר הנושא יגדל, הוא יקבל יותר אוטונומיה ויהיה מוכן מבחינה קוגניטיבית לשלב סוגים אחרים של תוכן כגון ערכים, נורמות ואמונות.

אשכול זה יועבר לאחר מכן לדורות הבאים במעגל המתחדש כל הזמן.

כמו כן, סוציאליזציה נכונה להבין אותה כ- תהליך מודעות המבוצע על ידי הפרט למבנה החברתי בו הוא מוכנס.

סוציאליזציה, המיועדת גם כ סוציאליזציה זה אפשרי הודות לפעולה של מי שמכונה סוכנים חברתיים, שהם לא אחרים מאשר המוסדות ואנשים מייצגים שיש להם את היכולת המיוחדת להעביר את האלמנטים התרבותיים המתאימים. בין גורמים חברתיים אלה בולטים בשלב הראשון משפחה ובית ספראמנם, כמובן, הם לא היחידים, אך יש להם את התפקיד הראשון והפורמלי לממש סוציאליזציה.

על פי המגמה ובית הספר אליו היא מגיבה, אנו יכולים למצוא נקודות מבט שונות אודות התהליך החברתי הזה.

לדוגמה, הפסיכולוג האוסטרי, שנחשב גם לאבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, נחשב לסוציאליזציה מנקודת מבטו של סְתִירָה והגדיר זאת לשם כך כתהליך שבאמצעותו אנשים לומדים להכיל את האינסטינקטים האנטי-חברתיים המולדים שלך.

בצד שלך, לפסיכולוג השוויצרי ז'אן פיאז'ה יש נלקח כנקודת התחלה אגוצנטריות, שלדבריו הוא אחד ההיבטים היסודיים של המצב האנושי, שיכול להיות נשלט באמצעות המנגנונים המוטלים על ידי סוציאליזציה.