הגדרה של מרובה

מערך הכפולות של מספר x נוצר על ידי הכפלת המספר בכל המספרים הטבעיים האחרים ולכן מספר הכפולות של מספר כלשהו הוא אינסופי. לפיכך, מכפילי המספר 3 הם המספרים 0, 3, 6, 9,12 וכן הלאה עד האינסוף. לכן אנו אומרים שמספר A הוא מכפיל של מספר B כאשר המספר A מתקבל על ידי הכפלת המספר B במספר C אחר.

דוגמאות להמחשה

אנו אומרים שהמספר 15 הוא מכפל של המספר 3, שכן 15 שווה ל- 3 כפול 5. במילים אחרות, המספר 3 כלול במספר 15 חמש פעמים, שכן אם נוסיף את המספר 3 חמש פעמים אנחנו להשיג את המספר 15 במקביל, המספר 15 שווה 5x3, וכתוצאה מכך 15 הוא מכפלה של 5.

כל המכפילים יכולים להיות לפחות מכפילים של שני מספרים אך יכולים להכיל הרבה יותר מכפילים. לדוגמא, ניתן להשיג את המספר 12 מכפל 6x2 או 2x6, אך אנו יכולים להשיג אותו גם מ- 4x3 או 3x4. לפיכך, המספר 12 הוא מכפיל של 6, 2, 4 ו- 3. בנוסף להיותו מכפילים של מספר מספרים, כל המספרים הם מכפילים של עצמם (12 הוא מכפיל של עצמו מכיוון שהכפלתו ביחידה היא מקבל את אותו הערך ).

מאפיינים של מספרים מרובים

כדי להבין כיצד מספרים אלה עובדים, עליכם לדעת מהם המאפיינים השונים שלהם.

1- המאפיין הראשון הוא שכל מספר, למעט 0, הוא מכפל של עצמו ומספר 1 (Ax1 = A).

2- המאפיין השני הוא שהמספר 0 הוא מכפל של כל המספרים (Ax0 = 0).

3- המאפיין השלישי קובע שאם מספר A הוא מכפיל של מספר B אחר, החלוקה בין A ל- B תביא למספר C, באופן שהתוצאה הסופית תהיה מספר מדויק (למשל, אם אני חלקו 15 על 5 ותקבלו מספר מדויק, 3).

4- המאפיין הרביעי הוא שאם נוסיף שני מכפילים של המספר A, נקבל מכפיל נוסף של המספר A.

5- מאפיין חמישי קובע שאם נחסיר שני מכפילים מהמספר A, יתקבל כתוצאה מכפיל נוסף של המספר A.

6- לפי המאפיין השישי, אם המספר A הוא מכפיל של מספר B והמספר B הוא מכפלה של מספר C אחר, המספרים A ו- C הם מכפלים זה מזה.

7- מאפיין שביעי ואחרון אומר לנו שאם מספר A הוא מכפיל של מספר B אחר, אז כל המכפילים של המספר A הם גם מכפילים של המספר B.

צילום: פוטוליה - צבעוני