הגדרת הנחיות

ההנחיות מובנות כמכלול ההנחיות הכתובות או המילוליות שיש לעקוב אחריהן כדי להשיג מטרה. השימוש בו בצורת רבים הוא כללי, מכיוון שבדרך כלל יש כמה הנחיות שיש ליישם כדי להשיג מטרה.

בצורתו היחידה, קו מנחה הוא מונח בעל משמעות כפולה. מצד אחד מדובר במושג גיאומטריה המציין את מצב המרחב הגיאומטרי ממנו ניתן ליצור קו (מקו אחר או ממשטח מסוים). מצד שני, זו הוראה, הנחיה או המלצה.

אנחנו חיים בין ההנחיות

בכל תחומי החיים בחברה ישנם חוקים. ניתן לבטא אותם בצורה של חוקים, קודים או תקנות, שנועדו לארגן תחום של מציאות. כולם מוצגים כמסגרת התייחסות כללית ועולה מהם סדרה של הנחיות (יש לקחת בחשבון שההנחיות אינן יכולות להיות בסתירה לכללים הכלליים).

בואו נמחיש רעיון זה בדוגמה. קבוצת כדורגל צריכה לשחק על פי תקנה ובמקביל מאמן הקבוצה קובע סדרה של הנחיות כיצד השחקנים שלו צריכים לפעול על המגרש (אי אפשר לסתור את התקנות וההנחיות ואם כן, האם לתת מצב אבסורדי ולא הגיוני). הדוגמה לעיל משמשת להמחשת המנגנון הכללי של רוב המצבים בהם ניתנות הנחיות.

אחד התחומים בהם נעשה שימוש רב ביותר במושג זה הוא בחינוך. בתהליך ההוראה-למידה, המורה מנחה את תלמידיו בסדרה שלמה של מרכיבי הכשרה, כלומר הנחיות שונות.

הנחיות לקויות

באופן עקרוני, ההנחיות שניתנות נמצאות בהקשר בו יש עליון וכפוף אחד או יותר. יחד עם זאת, האינדיקציות נועדו להיות נאותות וסבירות. עם זאת, מקובל מאוד לבצע טעויות. אחד הנפוצים ביותר הוא סמכותנות (עשה זאת כי אני אומר זאת). האפשרויות לבצע טעויות הקשורות להנחיות הן מגוונות למדי: הנחיות מעורפלות ולא ברורות, הנחיות מוגזמות, חוסר פיקוח על התאמתן האפקטיבית או סתירה כלשהי בין חלק מההנחיות.

למרות הטעויות שניתן לעשות, יש דרך לדעת אם ההנחיות נאותות או לא: אם המטרה שלה מתקיימת.