הגדרת אקסיומה

בתוך השפה, האקסיומה מוגדרת כביטוי או רעיון המובן מאליו, ולכן אינו זקוק לאימות כלשהו בכדי לאשר או להכחיש זאת. כזה הוא המקרה של ביטוי כמו "חואן הוא חואן". אקסיומות משמשות בתחומים שונים, אך הן שימושיות במיוחד עבור מדעים כגון מתמטיקה או לוגיקה מכיוון שהם משמשים בסיס לכל סוג של מחקר או ניתוח מורכבים יותר.

האקסיומות הן אולי המרכיבים החשובים ביותר בחקירה מדעית, תהיה אשר תהיה, מכיוון שהם מניחים אמת שאין עליה עוררין (מבוססת בתוכנה ואי אפשר להכחיש מעצמה) שממנה ניתן להמשיך ולבצע כל מיני סוגים מסקנות או הנחות, בהמשך יש לאמת או לשלול אותן. האקסיומות משמשות אז כמפעילות של התהליך המדעי שכן בלעדיהן לא תהיה שום אמת קודמת להתחיל. באופן מסורתי מערכת זו היא דדוקטיבית מכיוון שכלל מדעי אפשרי נגזר מאמת אקסיומטית שקיימת.

כדי להבין טוב יותר את התפיסה הזו שיש אמת ללא עוררין או בלתי משתנה, ניתן להוסיף שהמונח אקסיומה מקורו ביוונית. אקסיוס. מונח זה בתורו פירושו הרעיון "מה הוגן או נכון", ולכן האקסיומה היא זו שמכיוון שהיא נכונה אינה זקוקה להוכחה או אימות.

חשוב, אם כן, לציין כי האקסיומות הן צורות אמיתיות של שפה והיגיון שכן, ללא קשר לתוכנם או לפרשנות הניתנת לו, המבנה הפורמלי נותר ותמיד מניח משהו ברור או מפורש. באופן זה, הם מהצורות ההגיוניות הפשוטות והבסיסיות ביותר מכיוון שמורכבות רבה יותר פירושה מקום רב יותר לחקירה או להכחשה.