הגדרת צדק חברתי

צדק חברתי מורכב ממערך מדיניות שמטרתו לפתור מצבים בהם אי שוויון והדרה נוצרים בקרב הקבוצה החברתית של מקום נתון. המשימה היא שדרכם המדינה נוכחת על ידי הצגת שירותים המסייעים להם להיות אנשים להתגבר או לצאת ממצב של פגיעות חברתית.

לכל מדינה כלים סטטיסטיים המאפשרים לה להכיר את האזורים הרגישים המושפעים מהיעדר צדק חברתי, ולכן יש להפנות לשם את מאמצי הסיוע הנ"ל כדי לפתור את הבעיה ביעילות. בשלב הראשון, ניתן להציע לסובסידיות לאנשים שנפגעו, אך עלינו להדגיש כי האידיאל הוא ללוות מדיניות זו במדיניות אחרת הכרוכה בפיתוח מקומות עבודה המבטיחים גם את כבודו וחירותו של הפרט.

מחאה כמנגנון של מאבק חברתי

הדרך הנפוצה ביותר בעולם בכל הנוגע להפיכת צדק חברתי ליעיל כאשר המדינה אינה דואגת כפי שהיא צריכה להבטיח ולקדם אותו, היא מחאה עממית, בדרך כלל ברחובות ובאותם מרחבים ציבוריים שלא מתקבלת מהם תגובה.

מקור הקונספט

המושג צדק חברתי הוא מושג שצמח באמצע המאה התשע עשרה כתוצאה מהצורך להשיג חלוקה שוויונית של טובין חברתיים, מכיוון שבחברה בה צדק חברתי גובר, זכויות האדם של האנשים השוכנים ב הם יכובדו ולמעמדות החברתיים הפגיעים ביותר יהיו אפשרויות פיתוח.

צדק חברתי מורכב מ מחויבות מצד המדינה לפצות על אי-השוויון המתעורר בשוק ובמנגנונים אחרים של החברה. הרשויות הרלוונטיות הן אלה שצריכות להבטיח נושאים מסוימים ולקדם תנאים מסוימים כך שתרחיש זה בו צדק חברתי שורר הוא עובדה וכי, למשל, לכל האזרחים יש את אותה ההזדמנות להתפתח כלכלית, כלומר, אין מעטים מיליארדרים ואנשים רבים, הרבה עניים.

כי אם, למשל, 30% מהחברה יקבלו רווחים של 400 אלף פזו בחודש ואת 70% הנותרים, להיפך, ורק 1,200 דולר לחודש, אז במקרה זה לא יהיה צדק חברתי.

בינתיים, זרמי המחשבה השונים מציעים חלופות שונות כאשר מתמודדים עם בעיית צדק חברתי זה.

הצעות הליברליזם והסוציאליזם מתנגדות בפתרון

ה לִיבֵּרָלִיוּת טוען כי צדק חברתי יתאפשר אם ייווצרו הזדמנויות ויוגנו על יוזמות פרטיות. מצדו, ה סוֹצִיאָלִיזם ורוב הצעות השמאל מציעות התערבות מדינה להשגת צדק חברתי. כפי שניתן לראות, שתי ההצעות סותרות לחלוטין וסותרות זו את זו.

בקיצור, יותר הצעות פחות הצעות, האמת והקונקרטית היא שהמדינות המספקות איכות חיים מעולה לאזרחיהן הן אלה שמקדמות צדק חברתי וכמובן משיגות זאת, ואנחנו חייבים גם לומר שצדק חברתי אינו מרמז על קבלת צדק חברתי. יותר ויותר מהעשירים לתת לעניים, שיש להם הכי פחות, אבל הדגש חייב להיות על חלוקה מחדש של העושר, וזה בהחלט שווה להימנע ממשיכה, למשל, בין שני מגזרים חברתיים. אי-שוויון ואי-שוויון תמיד יקדם אלימות ועימותים חברתיים בין מי שיש לו יותר ולא רוצה לאבד אותו לבין מי שיש לו פחות ורוצה להשיג יותר.

היום לצדק חברתי בינלאומי

ארגונים בינלאומיים רבים וארגונים לא ממשלתיים עוסקים במיוחד בנושא הצדק החברתי, שהוחרם אגב במקומות רבים בעולם, אפילו האו"ם החליט להקים יום בינלאומי של צדק חברתי, שהוא 20 בפברואר, בכל שנה, המועד בו מבקשים להעלות את המודעות ברמה העולמית לנושא זה, ולקדם פעולות שמטרתן להגביר את כבוד האדם, תעסוקה, שוויון ורווחה ופיתוח בכל מובן.