הגדרת חקלאות

זה מיועד על ידי המונח של חַקלָאִי לזה פעילות אנושית המכוונת הן לטיפוח השדה והן לגידול בעלי חיים, כלומר, היא קשורה קשר הדוק לחקלאות ולבעלי חיים. עלינו להדגיש ששתי הפעילויות שייכות למה שמכונה פעילות ראשונית של המשק.

זה שייך לפעילות העיקרית של המשק

אגב, ראוי להבהיר כי הפעילויות העיקריות בכלכלה הן אלה הקשורות לניצול משאבי הטבע ותפקידם הוא בדיוק ייצור חומרי גלם כמו בשר וגידולים, שני הנושאים שמקלה על ידי פעילות חקלאית, של קוּרס.

בניגוד לאלה, מופיעות הפעילויות המשניות של המשק, שהן הקשורות לתעשייה ולהפיכת חומרי גלם. לבסוף, המגזר השלישוני הוא זה המתאים לשירותים ואין זה מרמז על יצירה או מלאכה, כשני המקרים הקודמים, אלא דורש עבודה מנטאלית או אינטלקטואלית מצד גורמיו, בין היתר נוכל להזכיר תיירות, פיתוח תוכניות IT , השקעה, ייעוץ.

כעת, לאחר שהבהרנו את חלק הכלכלה שאליו שייך החקלאות וחוזר לתפיסה שאנו עוסקים בה, נגיד שהשם הוטבע משילוב של שני מונחים אחרים: חקלאות (עיבוד אדמה לגידול מזון) ובעלי חיים, שמתבררים איכשהו כפעילויות העיקריות שמי שמבצע פעילות זו.

לכן, מי שמבצע פעילות חקלאית הוא משום שהוא עוסק בחקלאות או בבעלי חיים.

מהם חקלאות ובעלי חיים?

חקלאות היא האדמה או העיבוד של האדמה וכוללת את כל אותם עבודות הקשורות לטיפול בקרקע ונטיעת ירקות. במידה רבה משימות חקלאיות מיועדות לייצור מזון ולהשגת ירקות, פירות, דגני בוקר, ירקות ועוד.

ומצדו, בעלי חיים, כמו גם חקלאות, הם פעילות כלכלית מאוד מאוד ותיקה המורכבת מגידול בעלי חיים לשימושם המאוחר יותר. על פי מיני בעלי החיים שעובדים, יתקבלו מוצרים נגזרים שונים: בשר, חלב, ביצים, עור, צמר, דבש, בין היתר.

בעלי החיים החשובים ביותר הם בקר, חזירים וכבשים, אם כי באזורים מסוימים ניתן לעקוף אותם על ידי עזים וסוסים.

שתי הפעילויות, חקלאות ובעלי חיים, קשורות קשר הדוק ומטפחות זו את זו. בעלי חיים מספקים זבל, המשמש כקומפוסט לשטחי מרעה וגידולים ואלה משמשים להזנת בעלי החיים.

בינתיים, ההתקדמות שהציגה פעילות זו לאורך השנים נובעת בעיקר מהעבודה שעשו כמה מדענים. לדוגמא, ביניהם ואחד החשובים היה לואיס פסטר למי חייבת האפשרות פסטור חלב כך שבאופן זה ניתן לשמר טוב יותר; הוא גם תרם את תרומותיו ל ייצור חומרי הדברה, המדגים את מקור החיידקים של התסיסות וגילוי החיידקים האנאירוביים.

פעילות עיקרית ומנוע כלכלי במדינות רבות

ואנחנו לא יכולים להתעלם מכך ששניהם מהווים פעילויות כלכליות בסיסיות בימינו ומאז ומתמיד של כמה מדינות וכי הן מאפשרות התפתחות והתקדמות כלכלית של המדינות העוסקות בהן.

הם מתגלים גם כפעילויות בעלות רלוונטיות מהותית לקיימות התזונתית של בני אדם ברחבי העולם, ולא רק שלהם, ולכן חלק מהאחראים לפעילות הופכים ליצואנים במצוינות.

יש מדינות כמו ארגנטינה שיש להן תחום חקלאי רחב לנצל וזה מתגלה כפעילות הכלכלית העיקרית וזו שתורמת את האחוז הגבוה ביותר מהתוצר המקומי הגולמי שלה (תוצר) לאומה. במאה שעברה, הכוח הגדול הזה שרכשה ארגנטינה בהקשר זה הביא לכינוי "גרגר העולם" שחל עליו, שרבים אוהבים להחיל עליו כיום.

זה קורה גם במדינות שכנות אחרות לארגנטינה וביבשת אפריקה.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found