הגדרת אי חוקיות

המונח אי-חוקיות משמש להתייחס לכל מעשה או פעולה שאינם נופלים בספקטרום החוק, כלומר מדובר בפשע מסוג כלשהו ועלול, במקרים מסוימים, להוות סכנה או פגיעה בחברה.

כדי להבין את מושג האי-חוקיות, עלינו להתחיל מהרעיון שכל חברה מעניקה לעצמה סט של תקנות, חוקים וכללים כדי לעמוד במטרותיהם העיקריות להורות על קיום דו-קיום ולאפשר לכל אזרחיה לחיות בצורה המתאימה ביותר. אפשרי לפי מה שמבחינת אותה חברה וזמן מסוים על ידי הרמוניה ודו קיום. כל החברות במידה או פחותה או יותר מציגות מאפיין זה בעצם משום שרק באמצעות כללים, תקנות וחוקים מסוג זה ניתן להתקיים ולמצות את המין האנושי.

עם זאת, בכל החברות קיימות כשלים המאפשרים לאנשים מסוימים לבצע מעשים או פעולות הנחשבים בלתי חוקיים בעיקר כדי להשיג תועלת או רווח אישי כלשהו. פעולות בלתי חוקיות אלה אינן מחוץ לספקטרום החוק, מה שאומר שהאדם אינו ממלא אחר חוק או תקנה שצריכים להיות מכובדים על ידי כולם. בכל החברות ישנן שיטות למנוע זאת, בחלק מהמקרים הן שיטות דיכאון ובאחרות סובלניות יותר, אך בכל מקרה היא מבקשת למנוע התרחשות בלתי חוקית.

מושג האי-חוקיות הוא מאוד מיוחד ואפילו כמעט סובייקטיבי מכיוון שהוא תלוי ברעיון החוק או הכלל שיש לכל חברה ולכל אדם. במובן זה, לפעמים יש בחוקים פרצות לגבי סוגים מסוימים של פשעים מאוד מתוחכמים וקשים לאימות תוך התבוננות מקרוב בפשעים קלים, כגון סוגים מסוימים של גניבה או שוד. אי-חוקיות נענשת בדרך כלל בסוגיות שונות של סנקציות החל מקנסות וקשרים ועד מאסר על סוגים שונים של שנים בהתאם לפשע או לעבירה שבוצעה. בחברות מסוימות אי-חוקיות יכולה להיענש במוות או בצורות שונות של אלימות פיזית המוצדקת כעונש מופתי לשאר האזרחים.