הגדרת הטיה

לפיתול הטיה שתי משמעויות: לחתוך משהו באלכסון או לסובב משהו לכיוון אחד. באופן דומה, להטיה של שמות העצם יש כמה משמעויות. זה יכול להיות סוג של גזרה אלכסונית המיוצרת על כמה בגדים (בהכנת חצאית או שמלה). אם נרצה להתייחס לכיוון הנושא, נגיד שיש לו הטיה מסוימת (למשל, דיון עם הטיה שנויה במחלוקת).

יחד עם זאת, הטיה יכולה להצביע על גישה חלקית מצד האדם, כפי שקורה עם התואר המוטה (למשל, כאשר מישהו שצריך להיות אובייקטיבי בהערכותיו נוקט בעמדה מעוניינת, כלומר מוטה).

במשמעויות השונות שצוינו לעיל, למילה הטיה יש משהו במשותף: יש סטייה במובן מסוים, בגזירה, בהיבט שעניין מקבל או בחוסר אובייקטיביות.

הטיה קוגניטיבית

גורמים המשנים את הידע האובייקטיבי עשויים להתערב בתהליך הטמעת המידע. אחד הגורמים הללו הוא דווקא הטיה קוגניטיבית. פסיכולוגים מתייחסים להטיות קוגניטיביות בהתייחס לדעות קדומות שיש לנו כלפי המציאות. לפיכך, לאדם מאצ'ואיסטי, גזען או קלאסי יש הטיה קוגניטיבית ניכרת, שכן הערכתם של נשים, אנשים מגזעים אחרים או אנשים המשתייכים למעמד חברתי אחר מבוססת על רעיונות מוקדמים, ולכן הערכותיהם הן מוטות.

פסיכולוגים בחנו כמה מהסוגים השונים של הטיות קוגניטיביות שכיחות יותר (אנו שופטים אחרים על פי הערכים שלנו או שאנו נוטים לנתח את הדברים של אנשים אחרים על פי פרמטרי המקצוע שלנו, בין סטיות או הטיות רבות אחרות).

הרעיון של הטיה תקשורתית או הטיה תקשורתית

התקשורת מבצעת את פעילות המידע שלהם על סמך קריטריונים אובייקטיביים וקפדניים ובאופן תיאורטי הימנעות מכל הטיה או גישה מוטה. עם זאת, באמצעי התקשורת השונים מופיעים לעיתים קרובות הטיות מסוימות המפקפקות באובייקטיביות האינפורמטיבית.

כמה דוגמאות יכולות להיות הבאות: מידע המעדיף קבוצה חברתית מסוימת (למשל, אנשי עסקים המפרסמים בתקשורת), מידע המיטיב עם חברי קהילה או קבוצה אתנית, או כל גישה הסברתית המבטאת דעה קדומה במובן מסוים.

צילומים: iStock - sturti / Steve Debenport