הגדרת נטל חברתי

חיובים סוציאליים הם מכלול התרומות שהמעביד מחויב לשלם למדינה ולאיגוד, בהתאם לפעילות המדוברת, מדי חודש עבור עבודת עובדיו.

תרומות שעל המעסיק לשלם מדי חודש עבור כל עובד ושמיועדות לפנסיה, הכשרה מקצועית, עבודה סוציאלית ...

ביניהם מושגים שונים המרכיבים אותם, כגון: דמי פרישה שיאפשרו לעובד מחר, כאשר הגיע הזמן לפרוש, לגשת לפנסיה; עבודה סוציאלית; דמי חבר באיגוד; ביטוח חיים; וביטוח לסיכוני עבודה (ART), שהוא הגוף שמתערב כאשר העובד סובל מתאונת עבודה, תוך שהוא לוקח על עצמו את תשומת הלב האישית שלהם.

אחת המשמעויות של המילה לִטעוֹן אומר שזה א מס או היטל, בינתיים, המונח חֶברָתִי חל להתייחס ל מה שנכון או יחסי לחברה.

בינתיים, שני הפניות משמשות להתייחס ל סכום כסף שחברה צריכה לשלם למדינה כביטוח לאומי עבור העובדים שהיא שכרה.

כלומר, חברה או איש עסקים, בכל חודש, חייבים להפקיד בפני גוף מדינה סכום כסף שהוקם כדי לכסות בצורה זו את הצרכים החברתיים של עובדיה, כולל עבודה סוציאלית למשל.

יש לציין כי החיובים הסוציאליים המשולמים קשורים קשר הדוק לשכר המשולם והם יכולים להיות מגוונים בהתאם למדיניות החברתית הנוכחית.

הם אינם מרמזים על סכום חודשי קבוע, אך זהה, ביחס לשכר ומשתנים אחרים, עשוי להשתנות.

מאידך, ובהתאם לחקיקה בנושא, במדינה המקבילה, חיובים חברתיים עשויים לרמוז על הכשרה מקצועית המיועדת להוראת עבודה, בין היתר.

למרות שזו שנזכיר להלן היא נושא שיכול גם להשתנות ממדינה למדינה, למשל בחלק מהעולם, חיובים סוציאליים יהיו בולטים במספרם, ככל שמספר העובדים המקבלים משכורת לכל נמוך יותר שנחשבת בתקרת השכר.

מצד שני, כדאי לקחת בחשבון שהחיובים הסוציאליים שיש לשלם תמיד ישפיעו על עלות העבודה, ויגדילו אותה כמובן, ובמקרה זה גם נוטה להעלות את מחיר המפעל המוקצה למוצר או שירות.

כדי להבהיר טוב יותר את הרעיון, אנו הולכים לדוגמא קונקרטית: בקונסורציום ישנם ארבעה עובדים, כך שבכל חודש, כאשר ההוצאות מסולקות, הבעלים והדיירים משלמים לא רק את משכורתם אלא גם את הסכום המתאים לחיובים הסוציאליים. שכל אחד מייצג וכי, כפי שאמרנו, קשור לסכום השכר שכל אחד מקבל.

תשלום חובה עליו תלויה פרישתו העתידית של עובד

בדרך כלל, התשלום שלהם חייב להתבצע על שם סוכן הגבייה הממלכתי, שאחראי גם על השליטה והאכיפה של התשלום המקביל עבורם, בכל חודש.

כמובן שחוסר התשלום או העיכוב יניבו ריבית שיש לשלם יחד עם הסכום התואם לחודש בו לא שולם.

המעסיק שלא ישלם מס זה יבצע פשע ועליו להגיב במוקדם או במאוחר בגין כישלון זה.

הבעיה העיקרית שלא לשלם לעובד את החיובים הסוציאליים המקבילים היא שמחר כניסתו לתוכנית הפנסיה תהיה מסובכת.

פרישה היא פרישתו מעבודה של העובדה שבשל גילו או עקב נכות מסוימת אינה מסוגלת להמשיך לעבוד.

לשם ביצועו, יש לבצע הליך מינהלי מול המדינה או מול המוסד המקביל, בהתאם למערכת הפרישה, ולאחר אישורו יתחיל אותו אדם לקבל את הפרישה מדי חודש.

זו זכות הכלולה על פי בקשת הביטוח הלאומי ושתתקבל עד יום הפטירה.

גיל הפרישה משתנה בכל מדינה, אם כי לרוב נע בין 60 ל -70 שנה.

במערכות בהן הפרישה אחראית על המדינה, הכסף מתקבל בין היתר מדמי ביטוח לאומי, דהיינו מדמי החובה המועסקים על ידי המעסיק ומאלה המועברים על ידי עובדים תלויים או עצמאיים.