הגדרת ערבות אמיתית ואישית

כאשר מבקשים הלוואה ממוסד פיננסי לכל מטרה שהיא נדרשת ערבות כלשהי, כלומר תמיכה כלשהי כדי להיות מסוגלים לספק את החזר הכסף. לפיכך, על הלווה (מי שמקבל את הכסף) להציע הוכחה כלשהי המשמשת ערובה למי שמעניק את ההלוואה (למשל שכר משכורתו החודשית או משכנתא לבית, בין היתר). סוגים אלה של דרישות משמשים כערובה לתשלום. ברוב הפעולות הפיננסיות להשגת הלוואה, נעשה שימוש בערבות אמיתית או בערבות אישית ושניהם הם חלק מתפיסה כללית, ערבות האשראי.

ערבות אמיתית

זהו אחד בו החייב מציע כבטוחה נכס משלו או של אדם אחר לקבלת הלוואה. ישנם מספר סוגים של ערבויות אמיתיות, כאשר המשכון והמשכנתא הם הנפוצים ביותר. ההתחייבות היא סוג של חוזה שבאמצעותו מציע חוב לנושה מטלטלין במטרה להעביר ביטחון באשראי ויש להחזיר את הרכוש כאמור עם כיבוי ההתחייבות. המשכנתא מוחלת על נכס כלשהו של החייב או של אדם שלישי, באופן שהנושה הוא הנהנה מהנכס האמור. שתי הערבויות האמיתיות מפותחות בחוק משכנתא. הביטחונות הם אובייקטיביים מכיוון שהם מבוססים על נכס מוחשי וקונקרטי.

מקורן של ערבויות אמיתיות מגיע מהחוק הרומי, שבו כבר הוגדר הליך משפטי כלשהו בכדי לעמוד בהתחייבויות שהוסכמו (למשל, הנאמנות או הפיגוס).

ערבות אישית

זה נקרא ערבות אישית מכיוון שהוא לא לוקח בחשבון נכס ספציפי שעובד כערובה לתשלום. מה שרלוונטי בערבות מסוג זה הוא מי שבתפקיד פרטי מציע ערבות שהוא ימלא אחריות (למשל החזר הלוואה).

הערבות האישית היא סובייקטיבית, מכיוון שהיא אינה קשורה לשום דבר ספציפי אלא להתחייבות של אדם כלפי אדם או גוף אחר (למשל, ההתחייבות לשלם את תשלומי המשכנתא). עם זאת, בחלק מהמקרים הערבות האישית מתחזקת על ידי ערב, באופן שאם החייב לא יעמוד בהתחייבויותיו, הערב יצטרך לקחת על עצמו את התחייבותו של החייב בנכסיו.

הלוואות על בסיס ערבויות אישיות מבוססות על כושר הפירעון של החייב עצמו, ולכן הלוואה מסוג זה אינה קשורה למשכנתא או לשום ערבות אחרת. המחזיק בהלוואה בערבות אישית יכול להיות אדם טבעי או אדם משפטי (למשל, חברה בע"מ). מצד שני, יכולה להיות גם הנסיבות להיות שני מחזיקים ובמקרה זה הערבות האישית יכולה להיות משני סוגים: משותף (מי שמלווה את הכסף יכול לתבוע אותו מכל אחד מהמחזיקים) או משותף (כל מחזיק. יגיב בחלקו).

צילומים: iStock - Szepy / rottoro


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found