הגדרת סמסטר

פרק זמן שנמשך חצי שנה

המושג סמסטר משמש בשפתנו כדי לציין לאותו מרחב או פרק זמן שיש לו משך חצי שנה.

חלוקת לוח השנה הגרגוריאני לשני סמסטרים

לוח השנה הגרגוריאני, שנקרא כך מכיוון שקודם לקראת סוף המאה ה -16 על ידי האפיפיור גרגוריוס ה -13, הוא סוג של לוח שנה שנולד באירופה באותה תקופה והוא כיום זה שמשמש כמעט בכל העולם בכדי לשיט, לארגן ולחלק את הזמן. בינתיים לוח השנה הזה, המורכב משנים עשר החודשים הזמינים בשנה, מחולק בדרך כלל לשני סמסטרים, כלומר לשתי תקופות המורכבות מחצי שנה כל אחת. הסמסטר הראשון מתחיל בשנה החדשה ולאחר מכן נמשך מינואר עד יוני, ואילו הסמסטר השני נמשך מיולי עד דצמבר.

משמש בהוראת תכנון כמה משימות ופעילויות

עבור משימות או פעילויות מסוימות, משך השנה יכול להיות ארוך מאוד הן לסיומה והן לניתוח התוצאות, ואז הוא מחולק לסמסטרים כדי לקצר אותו.

חטיבת הסמסטר נמצאת בשימוש נרחב לבקשת תכנון המשימות והפעילויות, ברמה האישית, כמו גם בסדרים אחרים, כגון עבודה, חינוך, מנהל עסקים, ועוד.

ישנם מוסדות חינוך רבים המכתיבים קורסי הכשרה בנושא שהם בדרך כלל מארגנים עם משך סמסטר, ולכן הם יימשכו תקופה של חצי שנה. מי שרוצה להירשם לאחר התחלתו יצטרך לחכות לסמסטר הבא.

אנשים וחברות מארגנים פעילויות ומעריכים הופעות מסחריות בסמסטרים

אנשים מארגנים גם פעילויות אישיות כגון דיאטות, שגרת פעילות גופנית, בין היתר, בפרקי זמן של חצי שנה, על מנת להעניק להם המשכיות ולהשיג יתרונות.

ברמה העסקית, המסחרית, כמו כן, מקובל מאוד למצוא את מושג הסמסטר, מכיוון שבדרך כלל משתמשים בפרק זמן זה, לאחר השלמתו, להערכת תוצאת המכירות שהושגו ובכך לקבוע אם הסמסטר היה טוב או לא. רע במכירות, אם הם גדלו או ירדו, בהתאמה.

המאזנים של החברות נעשים בדרך כלל גם בסמסטרים ובאופן זה ניתן להשוות בין אופן הפעילות המסחרית בחלק הראשון של השנה ביחס לשנייה.