הגדרת מנכ"ל

המנכ"ל (מנכ"ל, כשמו כן הוא באנגלית) או מנכ"ל, מנכ"ל, נשיא בכיר או מנכ"ל, כפי שכונה באופן מסורתי עד שהגלובליזציה הביאה לאינספור רפורמות חברתיות, פוליטיות, כלכליות ומונחיות. זה גם האדם אחראי על הרשות הניהולית הגבוהה ביותר וההנהלה הניהולית בחברה, גוף, עמותה או מוסד.

המנכ"ל או נושא המשרה הבכירה, במציאות, הוא כותרת וכינוי שהוא במשך שנים הוא היה קיים אך ורק בתאגידים האנגלו-סכסוניים, ואילו מה שדיברנו לעיל על הגלובליזציה וחברות הבת שלה הוא שהמונח חדל להיות בלעדיות אנגלו-סכסון כדי להפוך גם למציאות בתרבויות אחרות. וכיום זהו מונח נפוץ ונכחי לכולם, המיושם בעיקר בחברות בעלות פרופיל טכנולוגי.

למרות שבמספר לא מבוטל של חברות קטנות לא נמצא את זה, מכיוון שגם הנשיאות וגם ההנחיה המבצעת של אלה יפלו על אותו אדם, כלומר על נשיא החברה, המנכ"ל הוא תפקיד בעל רלוונטיות רבה עבור פעילויות שהיא מניחה וכי יש לה נוכחות חזקה בחברות רב לאומיות וגדולות.

במקרה האחרון, אם כן, נשיא החברה ידאג לאסטרטגיות הכלליות של אותה, תוך השארת מנכ"ל החברה או מנכ"ל החברה, כלומר השלב התפעולי שיכלול כל אחת מהאסטרטגיות הננקטות.

בחברות גדולות, לעתים קרובות זה גם המקרה שהמנכ"ל מצדו אחראי ויש לו סדרת דירקטורים לכל אחד מהסקטורים השונים בהם החברה מחולקת, למשל, מנהל כספים, ממידע, שיווק, בין אחרים וכמובן. לפי הצרכים.

בנוסף, אמנם זה לא הכל בחיים, כי יש גם את הקריירה והצמיחה המקצועית באמצע, אבל זה ללא ספק חלק חשוב שלעתים גורם לאושר של האדם, זאת אומרת שמנכ"ל חברה הוא האדם השכר ביותר מאותו הדבר.

אבל היי, מעבר לנושאי תכניות הלימודים המתקיימים ונותרו לתפוס את התפקיד, יהיה חיוני להיות מנכ"ל שיהיה לו פרופיל מנהיגותי חזק מהול במעט אנושיות כדי להיות מסוגל להשיג כימיה טובה עם אלה המכוונים ולא להזכיר את הדוגמה הטובה: להגיע מוקדם יותר, לצאת מאוחר יותר מכולם, בין היתר.