הגדרת תחביר

תחביר התכנות הוא מכלול החוקים המווסת ומתאם את המשתנים השונים והשיוך שלהם.

בשפה התחביר הוא מכלול הכללים והחוקים המשולבים שמבנים את בניית המשפטים והטקסטים. התחביר מתייחס להכללת הנושא והפרדיקט ולתפקידן של מילים ביחס זו לזו. במדעי המחשב התחביר כולל מושג שווה ערך.

למחשוב התחביר הוא קבוצה של כללים הפועלים על ידי בקישור המשתנים השונים המרכיבים את הוראות ההפעלה.

בתכנות ישנם שלושה משתנים רלוונטיים: תחביר, סמנטיקה והיררכיה.

הראשון קשור לעובדה שניתן להבין שפת תכנות של תוכנה או יישום כסדרה של תווים מסוימים בשילוב. התחביר מורכב מכללים הקובעים אם הצירוף או "המחרוזת" האמורים תקפים או לא, ולכן הם פעילים.

בתוך התחביר הזה תוכלו למצוא גם דקדוקים וביטויים רגולריים. המשמעות היא שיש מסלולים נפוצים שמשמשים לעתים קרובות מתכנתים בעבודה עם משתנים ותווים.

מונחים נפוצים כשמדברים על תחביר תכנות הם: מזהים, מילים שמורות, מילוליות או קבועים, וסמלים מיוחדים.

מקובל שבאפליקציות או תוכניות מסוימות אנו מקבלים שגיאה המסווגת לפי אותה תוכנית כמו "שגיאת תחביר"; הכוונה היא לכשל בתכנות של התוכנה האמורה או בשילוב המשתנים בשימוש בה.

כמשתמשים, בעת ביצוע פעולה או פקודה, נראה כנראה לחצן, תפריט או אפשרות. עם זאת, בקוד התכנות או 'backend' של התוכנית או היישום, תראה תחביר של שיוך תווים מסוים.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found