קטגוריה: כללי | חֶברָתִי

הגדרת נישואין

הגדרת נישואין

נישואין הם מוסד חברתי המאופיין בעיקר בכינון קשר זוגי בין חבריו, שיהיה שני פרטים, האחד המקביל למין הגברי והשני לזה הנשי.האיחוד הזה לא רק נהנה מהכרה חברתית אלא שהוא גם נמצא מוכר כחוק באמצעות ההוראה החוקית הרלוונטית.למרות שיכולות להיות כמה וריאציות קטנות על פי החקיקה של כל מדינה, בדרך כלל נישואין, שנחתמו פעם על ידי זוג, יכלול סדרה של חובות וזכויות בין אלה ובמקרים מסוימים הם יגיעו גם למש